Helse Nords forskningspris tildelt Britt Normann ved Nordlandssykehuset

I forbindelse med den regionale forsknings- og innovasjonskonferansen i Tromsø 15. og 16. januar ble Helse Nords forskningspris tildelt forsker og spesialist i nevrologisk fysioterapi Britt Normann. Komiteen valgte å dele prisen mellom Normann og forskergruppen tilknyttet Fecesbanken ved medisinsk avdeling ved UNN Harstad. 

forsker og spesialist i nevrologisk fysioterapi Britt Normann.

forsker og spesialist i nevrologisk fysioterapi Britt Normann. Foto: Vidar Anderssen, UNN

En stor oppmuntring

- Jeg må innrømme at jeg ble kjempeoverrasket da jeg fikk vite at jeg hadde mottatt Helse Nords regionale forskningspris, sier Normann, som ble nominert til prisen av to av sine stipendiater, Ellen Christin Arntzen og Marianne Sivertsen.

Etter at hun disputerte i 2013, har Britt rukket å publisere et stort antall artikler. I begrunnelsen for tildelingen påpekte komiteen også at de fant det imponerende at Britt Normann på kort tid har bygd opp et forskningsmiljø fra grunnen gjennom innovative studier av høy kvalitet.

Videre heter det at «Komiteen berømmer hennes bidrag til endring av klinisk praksis, og hvordan hun gjennom sin forskning tydeliggjør hvilken betydning nye behandlingsformer i fysioterapi har for personer med nevrologisk skade og sykdom».

Brede smil

Administrerende direktør Paul Martin Strand er blant de første gratulantene etter at nyheten ble offentliggjort. 

- Dette har stor betydning for forskningsmiljøet vårt. Vi er svært stolte av Britt og hvordan hun har klart å utvikle et helt fagmiljø. For Britt er dette selvfølgelig en stor anerkjennelse, men denne prisen er også en stor oppmuntring for alle andre som er engasjert i forskning i Nordlandssykehuset, sier Strand.

Komiteens vurdering

I vurderingen sin påpeker komiteen for øvrig at Normann med sin forskning har bidratt til en utvidet forståelse og praktisering av fysioterapi til personer med kroniske sykdommer slik som MS, noe som har resultert i stor oppmerksomhet i fysioterapimiljøet i inn- og utland.Dette har også resultert i et stort antall samarbeidsprosjekter og presentasjoner, også internasjonalt.

«Normanns evne som nettverksbygger nasjonalt og internasjonalt kommer til gode også for miljøet av studenter og kolleger rundt henne», heter det i begrunnelsen. I vurderingen påpekes det også at Britt Normanns forskningsvirksomhet er svært praksisnær og at hun har bidratt til en utvidet forståelse og praktisering av fysioterapi til personer med kroniske sykdommer som MS. 

Nordlandssykehuset gratulerer Britt Normann med forskningsprisen!