Ikke ring etter prøvesvar

Har du tatt en koronatest og venter på svar? Disse finner du på helsenorge.no.


Koronaprøve

Svar på koronatest finnes på helsenorge.no når de er klare.

Laboratoriemedisinsk avdeling i Nordlandssykehuset har den siste tiden fått en rekke henvendelser fra pasienter som ønsker prøvesvar på sine koronatester. 

På denne avdelingen analyseres alle prøver, og det er viktig at bioingeniørene ikke blir forstyrret med unødvendige telefoner. Det er fastlegene/rekvirentene som skal ha kommunikasjonen med pasientene om prøvene.

Har du tatt en koronatest og venter på svar, kan du finne svarene på helsenorge.no/provesvar når de er klare.