Kurs for brukermedvirkere i Nordlandssykehuset

9. november arrangerer Nordlandssykehuset et eget kveldskurs for brukermedvirkere.  

Dette er dagens brukerutbalg i Nordlandssykehuset.

Dette er dagens brukerutbalg i Nordlandssykehuset.

Det er bare de som mottar helsehjelp hos oss som kan si noe om hvordan de opplever å motta denne hjelpen

Strategisk utviklingsplan 2018-2035, Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset skal bli ledende på brukermedvirkning. For å kunne oppnå det, er kursing og oppfølging av brukerrepresentantene i våre prosjekter og utvalg sentralt.

Etter etterspørsel arrangerer nå Nordlandssykehuset et eget kveldskurs for brukermedvirkere.  Kurset er for representanter i Brukerutvalget, Ungdomsrådet og brukerrepresentanter som oppnevnes til prosjekter, kurs, frivillig arbeid, foredragsvirksomhet og utvalg ved Nordlandssykehuset.

​Målet med kurset er å gi brukerrepresentanter ved Nordlandssykehuset nødvendig kunnskap og verktøy til å kunne gjennomføre sitt arbeid som brukerrepresentant på en best mulig måte og å skape et nettverk/forum for brukerrepresentantene, der man kan drøfte ulike problemstillinger knyttet til rollen som brukerrepresentant.


Kurset arrangeres gjennom et samarbeid mellom Fagavdelingen, Lærings- og mestringssenteret, Brukerutvalget og Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset.

Bare ta kontakt med Sissel Eidhammer om det er noe dere lurer på:
sissel.eidhammer@nordlandssykehuset.notlf: 92 48 90 15

Velkommen til kurs!