Nordlandssykehuset Bodø går i grønn beredskap

På grunn av et økende antall innleggelser av pasienter med covid-19, går Nordlandssykehuset i Bodø over i grønn beredskap. 

Tegning av koronaviruset
​Det er et økende smittetrykk i Bodø-regionen, noe som har ført til flere innleggelser av pasienter med covid-19 ved Nordlandssykehuset Bodø den siste tiden. De er i dag syv innlagte pasienter i Bodø, men ingen ved sykehusene i Lofoten og Vesterålen.

- Vi går derfor over fra normal drift til grønn beredskap ved sykehuset i Bodø. Dette gjør vi for å tilpasse driften og forberede oss på en mulig ytterligere økning av covid-19 pasienter, sier fagdirektør Tonje Hansen.

Overgangen til grønn beredskap, kan medføre at enkelte pasienter får utsatt sin avtale i sykehuset. Disse vil bli kontakten direkte. Øvrige pasienter skal møte som avtalt i sykehuset.