Nordlandssykehuset går i grønn beredskap

Nordlandssykehuset reduserer beredskapsnivået fra gult til grønt fra fredag 20. januar. Årsaken er at den store tilstrømmingen av pasienter har avtatt noe, det er færre utskrivningsklare pasienter og mindre sykdom blant ansatte.

Dame med briller som smiler

Administrerende direktør Siri Tau Ursin

- Grønt nivå innebærer at vi fortsatt opprettholder beredskapen, men reduserer til et lavere nivå. Vi har fortsatt mange innlagte pasienter og følger utviklingen tett. Ny vurdering av beredskapsnivå gjøres neste uke, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin.

Grønt beredskapsnivå innebærer at det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak og at situasjonen krever økt oppmerksomhet.