Nordlandssykehuset går i grønt beredskapsnivå

På grunn av et mindre antall innlagte pasienter går Nordlandssykehuset nå over i grønn beredskap.

- Nordlandssykehuset har nå et begrenset antall innlagte pasienter med covid-19. Dette gjør det mulig for oss å kunne øke inntaket av pasienter som venter på annen behandling. Vi regulerer derfor beredskapsnivået fra gult til grønt, sier Beate Sørslett, konstituert direktør i Nordlandssykehuset.

Beredskapsnivået vurderes fortløpende, og justeres ved behov, for eksempel ved en økning i innlagte covid-19 pasienter.

- Ved å regulere beredskapsnivået fortløpende, vil vi utnytte kapasiteten i sykehuset bedre. Det betyr at vi kan redusere utsettelse av planlagt behandling, sier Sørslett.

Akutte innleggelser og behandling som ikke kan vente, går som normalt, uavhengig av beredskapsnivå.

Justering av beredskapsnivå gjelder for alle sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.