Nordlandssykehuset går over i gul beredskap

På grunn av et økende antall innleggelser av pasienter med covid-19 og et økende press på sykehusenes intensiv- og overvåkningskapasitet, går Nordlandssykehuset over i gul beredskap.

Koronavirus
Det økende smittetrykket i Salten, Lofoten og Vesterålen, har ført til flere innleggelser av pasienter med covid-19 ved Nordlandssykehuset Bodø og Lofoten. Det er i dag 12 innlagte pasienter fordelt på 5 i Bodø og 7 i Lofoten. Det er pr. tiden ingen innlagte i Vesterålen.

- Vi går derfor over fra grønn til gul beredskap i hele helseforetaket. Dette gjør vi for å tilpasse driften og forberede oss på en mulig ytterligere økning av covid-19 pasienter, sier fagdirektør Tonje Hansen.

Overgangen til gul beredskap, vil føre til at enkelte pasienter får utsatt sin avtale i sykehuset. 

- Disse vil bli kontakten direkte. Øvrige pasienter skal møte som avtalt i sykehuset, sier Hansen.

Situasjonen gjør også at sykehusene innfører begrensninger i besøk og ledsagere.

- Vi ber besøkende og ledsagere om å gjøre en kritisk vurdering av om besøk/følge er helt nødvendig. Dersom du har luftveissymptomer eller har vært i nærkontakt med smittet, skal du ikke komme til sykehusene. Dette gjelder både besøkende/ledsagere og pasienter, og ved alle sykehus, avslutter hun.