Nytt tilbud fra Seksjon for forskning

Nordlandssykehuset satser på kliniske behandlingsstudier og Seksjon for forskning utvides nå med en ekstra ansatt. 

Intensivsykepleier Hilde Thunhaug  og Petter Román Øien, seksjonsleder fagavdelingen, seksjon for forskning

Intensivsykepleier Hilde Thunhaug og Petter Román Øien, seksjonsleder fagavdelingen, seksjon for forskning.

Fra 1. juni er intensivsykepleier Hilde Thunhaug ansatt i 50 % stilling som forskningssykepleier i ​​Seksjon for forskning for å følge opp kliniske behandlingsstudier i Nordlandssykehuset. Hun har over 14 års erfaring med denne typen forskningsprosjekter. 

- Det blir spennende å bli en del av Seksjon for forskning i dette arbeidet, sier Thunhaug og fortetter:

- Seksjon for forskning jobber med  mye som er relevant for denne typen studier, og jeg tror vi på denne måten klarer å få et enda mer koordinert og samordnet tilbud. Blant annet vil kontakten med Forskningslaboratoriet naturlig bli tettere som følge av omorganiseringen, noe jeg tror vil være svært gunstig.

God beslutn​​ing

Seksjonsleder Petter Román Øien ser veldig positivt på endringen som nå er gjort. 

- Jeg har sett veldig frem til å få Hilde som medarbeider i seksjonen. Hun har erfaring og kompetanse på dette området som er verdifull og viktig for oss når vi nå skal legge til rette for flere kliniske behandlingsstudier i foretaket. På mange måter kompletterer dette også tilbudet Seksjon for forskning ønsker å gi forskere hos oss, sier han. 

Tidligere var Thunhaug ansatt 100 % i Medisinsk klinikk. 

- Jeg vil benytte anledningen til å rette en takk til ledelsen der, representert ved Olaug Kråkmo og Cecilie Vasset. De har lagt til rette for å få denne endringen kjapt på plass, sier Øien.

Stort fok​​​us

Det siste året har det vært stort fokus på kliniske behandlingsstudier både nasjonalt og regionalt. Nasjonal handlingsplan for kliniske studier legger sterke føringer, og disse har blitt fulgt opp gjennom Helse Nords regionale forsknings- og innovasjonsstrategi. 

Seksjon for forskning fikk midler til en treårig prosjektstilling i 50 % med finansiering via kliniske studier. 8. november tiltrådte Linda Therese Rathe i denne stillingen.​

- På denne måten ønsker vi å utvikle et robust og godt støtteapparat i seksjonen. Vi tror det er mye å hente på å samle de som skal jobbe med denne typen studier i en enhet. Slik sikrer vi også god utvikling av erfaring, kunnskap og kompetanse innen kliniske behandlingsstudier, sier en fornøyd seksjonsleder.