Overgang til ny plattform for pasientjournal

9. mai tar Nordlandsykehuset i bruk ny plattform for det pasientadministrative systemet DIPS. 

   
To personer som sitter foran en skjerm og prater og ler

Systemet oppgraderes og det blir overgang fra dagens DIPS Classic til det nye DIPS Arena. Det kan bli  noe lengre ventetid ved timeavtaler og økt svartid på telefon et par uker etter overgangen.

Dette sier leder for Senter for klinisk støtte og dokumentasjon, Lars-Eirik Hansen, som har ansvar for innføringen av DIPS Arena. 

- DIPS Classic er gått ut på dato, og oppgradering til nytt system er nødvendig for å sikre et effektivt og sikkert system i tråd med en mer digitalisert samfunnsutvikling. Dette er viktig både for den enkelte pasient, de ansatte og de vi samhandler med i offentlig og privat virksomhet.

- Det blir også et noe redusert planlagt program i tiden etterpå. Vi håper på forståelse og tålmodighet fra publikum i forbindelse med overgangen, og planlegger for at dette skal gå så smidig som overhodet mulig, sier Hansen.