Sammenheng mellom overvekt og livserfaring

Belastende livserfaringer i form av alvorlige relasjonsbrudd, manglende omsorg fra foreldre og andre vonde barndomserfaringer kan ha stor langsiktig innvirkning på helsen vår.


Overlege Kai Brynjar Hagen

Overlege Kai Brynjar Hagen. Foto: Bodø kommune/Per-Inge Johnsen

Overlege Kai Brynjar Hagen ved Nordlandssykehuset har sammen med en rekke medforfattere ved NTNU publisert artikkelen «Belastende livserfaringer blant pasienter med sykelig overvekt» i Tidsskriftet Den norske legeforening.

Artikkelforfatterne har sett på sammenhengen mellom sterkt belastende livserfaringer og sykelig overvekt. Artikkelen baserer seg på 70 pasienter ved Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) i Bodø sommeren 2018.

Viktig for fremtidig behandling

Data er hentet fra epikrisene som ble skrevet etter utredning ved RSSO. Tekstene ble analysert med en kvalitativ tilnærming.

- Funnene styrker helt klart det jeg gjennom mangeårig klinisk praksis som overlege har erfart. Belastende livserfaringer i form av alvorlige relasjonsbrudd, manglende omsorg fra foreldre og andre vonde barndomserfaringer kan ha langsiktig innvirkning på helsen for de dette angår – blant annet i form av overvekt, sier Hagen og fortsetter:

- Det er viktig å få dette dokumentert slik at man på en bedre måte kan forstå denne pasientgruppen og følge dem opp på en god måte. Det har vært en spennende, og ikke minst lærerik prosess, sier Hagen.

Bokkapittel i anerkjent utgivelse

Hagen har også publisert kapittelet «Lessons on causality from clinical encounters with severely obese patients» i utgivelsen Rethinking Causality, Complexity and Evidence for the Unique Patient på Springer Nature.

Også denne teksten beskriver mulighetene for bedre innsikt i årsaker til sykelig overvekt, med de behandlingsmessige konsekvenser dette vil få.

- Jeg er både stolt og glad over å bidra til å kaste lys over dette fagfeltet. Mitt håp er at dette skal bidra til å gjøre behandlingen bedre for denne pasientgruppen, sier han.