Sparer tid og penger på innovasjon

Nordlandssykehuset har spart rundt 11 millioner kroner på å tilpasse eksisterende IKT-teknologi i pasientbehandling og smittevernrutiner. Besparelsen er et resultat av spart tid, viser en analyse utført av Menon economics på oppdrag fra Inovacare.

Inngangen til sykehusbygg
IKT-løsningen Nordlandssykehuset har brukt til dette er logistikkløsningen IMATIS. Arbeidet trekkes frem som et viktig eksempel på innovasjon av det nystartede Inovacare. 

- Det er viktig å drive kostnadseffektivt, men det viktigste er at vi finner løsninger som gjør at vi kan bruke ressursene der vi trenger de mest – i direkte pasientbehandling med løsninger som styrker kvalitet og pasientsikkerhet, sier viseadministrerende direktør Beate Sørslett.