HELSENORGE

Nytt brukerutvalg ved Nordlandssykehuset

Under styremøtet i september ble det oppnevnt nytt brukerutvalg ved Nordlandssykehuset. 


Marie Dahlskjær, Fransisca Kappfjell Herbst (vara), Linn Christin Sørtorp, Mai-Helen Walsnes, Victor Torrisen, Ivar Martin Nordg

Det nye Brukerutvalget, fra venstre: Marie Dahlskjær, Fransisca Kappfjell Herbst (vara), Linn Christin Sørtorp, Mai-Helen Walsnes, Victor Torrisen, Ivar Martin Nordgård, Ole Andre Korneliussen, nestleder Gunn Strand Hutchinson og leder Paul Daljord.

- Å bli valgt som ny leder er en stor tillitserklæring fra Nordlandssykehuset og brukerorganisasjonene, som har innstilt meg til denne viktige oppgaven. 

Det sier Paul Daljord. 

Han ble under styremøtet i september oppnevnt som ny leder av Brukerutvalget ved Nordlandssykehuet. Det nye brukerutvalget sitter for perioden 2020-2022. 

Snakker for brukerne

Nordlandssykehusets brukerutvalg skal bidra til å skape et best mulig sykehus for pasienter og ansatte. Brukerutvalget er et forum for innspill fra organisasjonene, pasienter og pårørende.

Det nye Brukerutvalget er bredt sammensatt, og medlemmene har ulik erfaringskompetanse knyttet til det å være pasient ved Nordlandssykehuset. 

Daljord har vært nestleder i Brukerutvalget siden 2018, og han har fått god erfaring fra arbeidet i utvalget, og som Brukerutvalgets representant i styret for Nordlandssykehuset. 

- Som leder vil min oppgave være å sørge for at brukerinteresser blir hørt, og at Brukerutvalget snakker på vegne av alle brukerne av Nordlandssykehuset. Min erfaring fra 2018 og frem til i dag er at Brukerutvalget blir svært godt ivaretatt og helt klart hørt av Nordlandssykehusets administrasjon og styre i saker som har betydning for brukerne av Nordlandssykehuset. 

Godt samarbeid

Nå gleder han til å ta fatt på arbeidet sammen med flere nye medlemmer. 

- Jeg har som mål at Brukerutvalget skal bli enda bedre på toveis-kommunikasjon med brukerorganisasjonene i Nordland. Ellers har Brukerutvalget hatt et godt samarbeid med Ungdomsrådet, og jeg ser frem til det videre samarbeidet med våre dyktige ungdommer.

Den 23. til 24. september har det nye Brukerutvalget gjennomført en to-dages opplæring. 

Dette er medlemmene i Brukerutvalget:
Leder: Paul Daljord, FFO  Nestleder: Gunn Hutchinson, SAFO


Leder: Paul Daljord, FFO

Nestleder: Gunn Strand Hutchinson, SAFO

Medlemmer:

Ole André Korneliussen, Mental Helse

Ivar Martin Nordgård, Kreftforeningen

Linn Christin Sørtorp, RIO

Victor Torrisen, MARBORG

Mai-Helen Walsnes, Nordland eldreråd

Ole Henrik Bjørkmoli Fjell, samisk representant

Marie Dahlskjær, leder Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset

Paul Martin Strand, adm. dir Nordlandssykehuset

Les mer om arbeidet til Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset her