HELSENORGE

Nytt kurs for personer med håndartrose

Første kurs for pasienter med håndartrose ble arrangert torsdag 17.september. Nå kan også fastlegene henvise direkte til kurset. 

Ergoterapeut Ingrid Festø viser tilpasning av en støtteskinne på en hånd med artrose.

Ergoterapeut Ingrid Festø viser tilpasning av en støtteskinne på en hånd med artrose.

- Nordlandssykehuset følger opp mange pasienter med håndartrose, og vi ser at dette er en økende pasientgruppe. 

Det sier enhetsleder Bente Stjernholm ved Enhet for Kliniske servicefunksjoner. 

Nordlandssykehuset arrangerer fra før kurs for pasienter med artrose i hofter og knær, og med de gode erfaringene har det nå også blitt etablert kurs for pasienter med håndartrose.

- Håndartrose er en vanlig, kronisk leddsykdom som gir hevelse, ømhet og stivhet i fingerleddene. Heldigvis er det mye pasientene kan gjøre selv for å øke håndstyrken og bremse konsekvensene av sykdommen, forteller Stjernholm.

Artrosekurset for pasienter med håndartrose er et tverrfaglig tilbud i regi av ergoterapitjenesten i Enhet for Kliniske servicefunksjoner. Artrosekursene gjennomføres 1-2 ganger hver måned med 9-11 deltakere på hvert kurs.

Fastlegen kan henvise

I dag henvises disse pasientene ofte til ortopedisk eller revmatologisk vurdering, før de blir henvist videre til ergoterapeut for konservativ behandling. Dette før eventuelle kirurgiske inngrep vurderes. Med det nye kurset oppe og går, kan fastlegen henvise direkte til artrosekurset. 

- En stor del av pasientene har god effekt av den konservative behandlingen, og oppnår bedre livskvalitet og fysisk funksjon, samt redusert smerte.

Hensikten med artrosekursene er å øke pasientenes kunnskap og forståelse for sykdommen, samt gi dem verktøy for å bedre symptomer og plager. Pasientene skal også lære å mestre hverdagen med artrose.

Målgruppen

Kurset er beregnet for pasienter med klinisk mistanke om håndartrose - pasienter som har smerter, stivhet og/eller redusert grepsfunksjon, uten at det foreligger traume eller mistanke om annen sykdom/skade.

Artrosekurset er firedelt:

  1. Første del er en kursdag med undervisning i gruppe, med innlegg fra revmatolog, ortoped, brukerrepresentant, gruppeterapeut og ergoterapeut. Denne dagen gjennomgås det også øvelser for hjemmetrening.
  2. I løpet av de påfølgende dagene blir hver deltaker innkalt til en individuell oppfølgingstime med ergoterapeut for kartlegging av funksjonsnivå, testing av grepsstyrke, tilpassing av ortoser (hvis nødvendig) og informasjon og veiledning i bruk av hjelpemidler.
  3. I etterkant av kurset skal pasienten gjennomfører hjemmeøvelser i en periode på cirka tre måneder. Målet for denne perioden er at pasienten skal ta i bruk kunnskapen for å bedre kunne mestre hverdagen med håndartrose.
  4. Innkalling til kontroll etter tre måneder med ergoterapeut, for kartlegging av funksjonsnivå og testing av grepsstyrke, samt vurdering av behov for videre oppfølging.

Ved oppstart og etter tre måneder vil pasientene via et kartleggingsskjema besvare spørsmål som handler om pasientens artrosesykdom, livskvalitet, aktivitetsnivå og lignende. Dette for å se om tilbudet har hatt noen effekt, samt også forbedre vår kunnskap om behandling av håndartrose.