Nytt digitalt kurstilbud for pasienter med CFS/ME (kronisk utmattelsesyndrom)

Kurset starter opp i juni og går over tre halve dager, med noen ukers mellomrom. 

illustrasjon ME

Målet for selve kurset er å stimulere til best mulig aktivitetstilpasning, best mulig døgnrytme, god måltidsrytme/kosthold og godt håp for fremtiden.

Kurset arrangeres i regi av fysikalsk medisinsk rehabilitering ved Nordlandssykehuset og gjennomføres første gang i juni 2021.

Her finner du mer informasjon om kurset og henvisningsbeskrivelse

Foredragsholderne er et tverrfaglig team av helsepersonell med blant annet lege, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og ergoterapeut, i tillegg til erfarne brukerrepresentanter.

Temaer som belyses under kurset:


  • hva er CFS/ME?
  • brukererfaring og mestringsstrategier
  • døgnrytme med aktivitetstilpasning og hvile
  • kosthold og erfaringsdeling med andre i samme situasjon