Nytt tilbud om hjerneslagkurs i Bodø

Nordlandssykehuset starter lærings- og mestringskurs for pasienter som har hatt hjerneslag og deres pårørende. Det første kurset arrangeres 5. og 6. Desember 2019 med oppfølgingsdag 15. Januar 2020.

Bilde av arbeidsgruppen som har jobbet fram det nye kurstilbudet
Arbeidsgruppen; Kristin B. Pettersen, Anniken Evjen, Heidi W. Pedersen, Maria Varlsson, Tone K. Støver. Foran fra venstre Vigdis Thuv og Karsten Seglan. Ikke tilstede: Randi Nesje, Cecilie Danielsen og Marianne Pettersen.

Innhold

Kursdeltagerne vil møte ulike profesjoner både fra sykehus og kommunal rehabiliteringstjeneste i tillegg til en erfaren pasient og pårørende. Temaene i kurset vil være: Medisinsk faktakunnskap, behandling og medisinbruk, usynlige vansker, seksualitet og samliv, fysisk aktivitet og avspenning, språkvansker, mestring, rehabilitering, buker- og pårørendeerfaring, erfaringsutveksling, sosiale rettigheter, medisinbruk, forebygging, presentasjon av brukerorganisasjoner

Deltagere

Det er plass til 8 hjerneslagrammede på kurset og det anbefales at alle har med seg en av sine pårørende. Pårørende kan også delta alene dersom den hjerneslagrammede er for dårlig til å delta.

Samarbeid

Tilbudet kommer i gang etter et godt samarbeid mellom Slagpoliklinikken, Nevrologisk avdeling, Lærings- og mestringssenteret, Ambulant rehabiliteringsteam, Rehabiliteringstjenesten i Bodø kommune og brukerorganisasjonene Landsforeningen for hjerte og lungesyke, LHL, og Landsforeningen for slagrammede, LFS.

Mer informasjon

Du kan lese mer om kurset og hvordan man kan henvises til det på denne nettsiden: https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/hjerneslagkurs-bodo