Beredskap

På denne siden vil du finne informasjon når Nordlandssykehuset er i forhøyet beredskap ved alvorlige hendelser.

 

Media:

Telefonnummer til sykehusets medievakt: 480 20 771

E-post: kommunikasjon@nordlandssykehuset.no