HELSENORGE

- Jeg gleder meg til å komme på jobb

- Her er det et godt arbeidsmiljø og flotte kollegaer som er blide og imøtekommende. Det er lett å huke tak i noen for å spørre om hjelp. 

Portrettbilde av Eskild Willassen

Det sier sykepleier Eskild Willassen (30) ved Hjerteovervåkningen.

- Dette er ikke en vanlig sengepost - her får du fulgt opp pasienter i krise og du har varierte arbeidsoppgaver. Man lærer mye fra gode ressurspersoner og får bred og god kompetanse. Jeg gleder meg til å komme på jobb.