HELSENORGE

- Rom til å fordype meg i faget

- Belønningen er å se pasienten bli bedre, sier psykologspesialist Gro Solheim (37) ved Salten DPS.

psykologspesialist Gro Solheim (37) ved Salten DPS.

Psykologspesialisten ved Salten DPS setter stor pris på at hun kan fordype seg i enkeltpasienter og faget. Det gir både trygghet og personlig vekst.

Etter endt utdanning i Trondheim, vendte Gro nesen hjem igjen til fødebyen Bodø og spesialisering ved Nordlandssykehuset i 2013. Det var ikke bare familie, venner og storslagen natur som trakk henne nordover igjen. Mulighetene for å utvikle seg faglig, telte mye.

- Hver pasient er unik, også det faglige møtet. Som oftest er problemene sammensatte. Da er det godt å vite at det er rom for å jobbe i dybden her på avdelingen, understreker hun.

Struktur og ro

Gro er bevisst på at døgnenheten hun jobber på er unik. Det finnes ikke mange slike allmennpsykiatriske døgnavdelinger basert på kognitiv terapi i landet. Åtte sengeplasser og tre behandlere gir en trygg ramme.

Det er et strukturert program på døgnposten. Rutiner gir ro og forutsigbarhet når en jobber med følelsesmessig krevende opplevelser og situasjoner. Både pasienter og ansatte møter en inkluderende atmosfære. Alle gir mye av seg selv for å hjelpe pasienter og kollegaer.

Stor trygghet

psykologspesialist Gro Solheim (37) ved Salten DPS.

Når arbeidsdagen er over, starter henterunden i barnehagen og familietid med datteren og sønnen.

- Jeg kan jeg reise hjem, vel vitende om at de dyktige kollegaene mine fortsetter behandlingen til jeg er tilbake neste dag. Det er en stor trygghet for meg, og helt nødvendig for at jeg skal kunne ha det bra, forteller Gro.

Det er en av hovedårsakene til at hun trives så godt på Salten DPS. Som småbarnsmor setter hun pris på at det er korte avstander mellom arbeidsplassen i Rønvik i Bodø, barnehagen og hjemmet ti kilometer unna. Det gir mer tid med barna og familieliv.

Nærhet til alt

psykologspesialist Gro Solheim (37) ved Salten DPS.

- Selv om vi lever og bor her, må vi til vinduet på pauserommet for å se en vakker soloppgang, en havørn som flyr over oss eller en elg som sover i hagen foran sykehuset, forteller Gro.

- Bodø er en by som ligger midt mellom fjell og hav, samtidig som vi har flyplass midt i byen. Vi har tilgang på alt en by skal ha. Jeg vil si at vi som bor her feirer naturen rundt oss, sier Gro.

Hun forteller om da hun og kollegene stimler til vinduet for å se en havørn fly over hustakene. Eller når en spektakulær soloppgang eller solnedgang får dem til å stoppe opp og bare nyte synet. Nye kollegaer tar raskt del i denne uforbeholdne beundringen av naturen.

Nyansatte kollegaer får en god velkomst, ikke bare av naturen, men med praktisk hjelp til både bolig, barnehageplasser og andre behov som oppstår når en skal etablere seg på et nytt sted.

- Skal vi kunne ta vare på pasientene, må vi også ta godt vare på kollegaene våre. Rett og slett.