HELSENORGE

Bli vår nye kollega - juli 2021

Hver måned vil vi presentere et utvalg spennende stillinger ved Nordlandssykehuset.

To radiografer som ser på skjerm

1. Radiograf, Radiologisk enhet, Bodø

Ved Radiologisk enhet Bodø er det ledig to vikariat med ett års varighet som radiograf i turnus. Vi ser etter deg som er interessert i faglig utvikling ved en spennende enhet.

Radiologisk enhet Bodø er Nord-Norges nest største enhet for radiologi og tilbyr undersøkelser innen generell røntgen, CT, MR og angio/intervensjon.

Som vår kollega vil du få en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer. Du vil bli en del av et fagmiljø som har fokus på kvalitet og service. Som radiograf vil du inngå i Nordlandssykehusets beredskap for mottak av traumepasienter og diagnostisering av pasienter med symptomer på slag (team slag - alarm).
Oppstart høsten 2021 etter avtale.

Søknadsfrist: 01.08.2021

2. Lege i spesialisering/LIS 2 med utdanni​ngsforløp mot Nevrologi 

Hos oss er det et aktivt forskningsmiljø med muligheter for deltakelse i spennende kliniske forskningsprosjekter. Vi har et utstrakt praktisk samarbeid med nevrokirurgisk avdeling UNN, og samarbeider for øvrig mye med intensivavdelingen, medisinsk klinikk og sykehusets øvrige avdelinger. Tjeneste ved avdelingen gir bred erfaring med alle pasientgrupper i nevrologi, og særlig innen akuttnevrologiske problemstillinger. 

Søknadsfrist: 15.08.21

​​
Inngangspartiet til sykehuset i Vesterålen

3. Overlege Barne- og ungdomspsykiatri – Psykisk helse- og rusklinikken, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Vesterålen

Vi er på jakt etter en til overlege til vår poliklinikk ved BUP Vesterålen. Nå har du muligheten til å få en svært attraktiv jobb omgitt av flotte fagfolk og en vakker natur.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) har ansvaret for alle spesialisthelsetjenester innenfor psykisk helsevern barn- og unge ved Nordlandssykehuset. Vi har poliklinikker i Vesterålen, Lofoten, Fauske, Bodø og Ørnes. Avdelingen har også spesialiserte fagenheter innenfor nevropsykologi, autisme, spiseforstyrrelser, consultant liason, samt en elektiv døgnenhet og en akuttenhet for ungdom. BUP Vesterålen har kontorsted ved sykehuset på Stokmarknes.

Søknadsfrist: 22.08.2021

4. Lege i spesialisering, LIS3 – Psykisk helse- og rusklinikken, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Vesterålen

Vi har ledig fast stilling som Lege i spesialisering ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Nordlandssykehuset Vesterålen.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er 1 av 6 hovedavdelinger ved Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset HF. Avdelingen er en sentral del av psykisk helsevern for barn og ungdom i Nordland.

Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i barne- og ungdomspsykiatri, med planlagt rotasjon til barneavdeling og voksenpsykiatri. LIS får ukentlig veiledning, og deltar i lokalt og regionalt undervisningsprogram, i tråd med godkjent utdanningsplan. LIS deltar også i Helse Nords utdanningsløp for leger i barne- og ungdomspsykiatri, slik at man følger utdanningsplanen for spesialiteten.

Vi ønsker tiltredelse 01.08.21, men er fleksible vedrørende oppstarttidspunkt før denne dato. 

Søknadsfrist: 15.08.21
5. Psykolog BUP – YS poliklinikk Bodø – 2 ledige vikariat – Psykisk helse- og rusklinikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling BUPA har ca. 150 stillinger fordelt på ledelse, to døgnenheter, fem poliklinikker og flere fagenheter. Poliklinikkene er spredt i hele Nordland, mens fagenhetene, døgnenhetene og ledelse er lokalisert i Bodø.

Vi har ledige to vikariat som psykolog og/eller psykologspesialist ved vår poliklinikk (BUP Ytre Salten) lokalisert i Bodø. Behandlingstilbudet ved poliklinikk omfatter undersøkelse, utredning, veiledning og behandling til barn og unge samt deres foresatte. Ønskelig med søkere som har interesse og erfaring for arbeid med barn og ungdom i et tverrfaglig miljø.

Søknadsfrist: 31.07.2021


Dronefoto av sykehuset i Bodø sentrum

​6. Endokrinolog eller spesialist i indremedisin med interesse for diabetes – Medisinsk klinikk, Leger Nyre, Endo, R-L-SSO, Bodø

Vi har ledig 100 % fast stilling som overlege ved endokrinologisk poliklinikk.
Medisinsk klinikk har følgende medisinskfaglige avdelinger i Bodø: Kardiologi, gastroenterologi, nyre, lunge og hematologi. Avdelingen har også spesialister i infeksjon og geriatri samt dagpost for indremedisinske pasienter.

Medisinsk faglig avdeling har 25 overleger, samt 20 utdanningsstillinger for lege i spesialisering. Det er 18 LIS1-stillinger. Varierende antall legehospitanter er til enhver tid i avdelingen for å få praksistjeneste.

Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist: 22.08.21​7. Assisterende avdelingsleder, Psykisk helse- og rusklinikken. Akuttpsykiatrisk avdeling

Akuttpsykiatrisk avdeling består av tre akuttenheter ved Nordlandssykehuset HF, med totalt 32 senger i drift og ca. 110 årsverk. Ved enhetene gis det korttidsbehandling til personer med psykotiske tilstander, alvorlige affektive lidelser, alvorlige personlighetsforstyrrelser, samt personer med sammensatte tilstandsbilder.

Klinikken (avdelingen) søker etter en leder som ønsker å være en aktiv del av den videre utvikling av Akuttpsykiatrisk avdeling (og PHR-klinikken). Du må være engasjert og omstillingsdyktig og ha evne til å samarbeide med ulike profesjoner. Ass. avdelingsleder inngår i avdelingens ledergruppe.
Noe reisevirksomhet må påregnes

Søknadsfrist: 02.08.2021


​8. Medisinsk klinikk søker overlege i lunge​​sykdommer i ett års vikariat

Lungemedisinsk avdeling er eneste spesialavdeling for lungesykdommer i Nordland. Avdelingen har lokalsykehusfunksjon for 90.000 innbyggere (Salten) og kompetansesykehus for 220.000 innbyggere (Nordland)

Avdelingen består av en sengepost med 12 senger, utredningspost tilknyttet pasienthotell, poliklinikk, og Respirasjonsenhet for utredning og behandling av kronisk respirasjonssvikt. Avdelingen har moderne utstyr med to fulle respirasjonsfysiologiske laboratorier, videobronkoskopi, EBUS, Ultralyd, C-bue, Somnografi, Capnograph m.v. Avdelingen utreder og behandler de fleste typer lungesykdommer.

Som overlege i lungesykdommer får du ansvar for polikliniske pasienter og for pasienter ved avdelingens dagenhet. Du vil være veileder for LIS-leger og ha en allsidig arbeidshverdag som omfatter arbeide i poliklinikk, utredningsavdeling for lungekreft, arbeid på sengepost, medisinsk intensivenhet og tilsyn ved andre avdelinger

Søknadsfrist: 25.07.2021
9. Avdelingsingeniør ved FAG Forskning, forskningslaboratoriet, Bodø

Forskningslaboratoriet ved Nordlandssykehuset har ledig en to-årig 100 % prosjektstilling som avdelingsingeniør. 

Forskningslaboratoriet er en ressurs for sykehusets ansatte som driver med forskning. Vi har høy kompetanse på immunforsvaret og komplementsystemets betydning i immunresponsen, og hovedtyngden av våre prosjekter omfatter i dag immunologi, men vi tilbyr også analyser og kompetanse på andre fagområder. Laboratoriet samarbeider nært med dyreforsøkslaboratoriet ved Nord universitet.

Laboratoriet er godt rustet med moderne utstyr og har en stab på fem bioingeniører/ molekylærbiologer. Vi veileder til enhver tid stipendiater og postdocs tilknyttet laboratoriet, i tillegg deltar flere forskere fra andre klinikker og avdelinger aktivt i laboratoriets virksomhet.


Søknadsfrist: 21.07.2021
10. Sykepleier – kombinasjonsstilling, HR Bemanningssenteret, Bodø

Jobber du som sykepleier i redusert stillingsbrøk i Nordlandssykehuset Bodø og ønsker deg 100 % stilling?

Nordlandssykehuset HF satser på heltidskultur og bygger nå opp et bemanningssenter som skal bidra til dette. I den forbindelse tilbyr vi deg som jobber redusert stilling ved Nordlandssykehuset Bodø å søke på 100 % stilling. Brøken du allerede har tilknyttet moderpost vil kombineres med en brøk i Bemanningssenteret, slik at du til sammen har en 100 % stilling i en tilpasset arbeidsplan.

Vi søker deg som ønsker å utvikle deg som sykepleier i et hektisk og pulserende fagmiljø. Hvis du i tillegg kan bidra med engasjement og stå på vilje, til beste for pasienten og det tverrfaglige miljøet, så kan dette være jobben for deg.

Søknadsfrist: snarest

Fant du det du lette etter?