HELSENORGE

Bli vår nye kollega - juni 2021

Hver måned vil vi presentere et utvalg spennende stillinger ved Nordlandssykehuset.

Sykehusbygget i Lofoten

1. Psykologspesialist – Psykisk helse- og rusklinikken, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Lofoten (Gravdal)

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Lofoten er en poliklinisk enhet innenfor psykisk helsevern for barn og unge, med dekningsområde i Lofoten (Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes). Poliklinikken har kontorsted i Svolvær og på Lofoten sykehus på Gravdal.

Vi har nå ledig 100 % fast stilling som psykologspesialist. 

Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg!
 

Søknadsfrist 27.06.2021

Les mer om stillingen her


Sykepleier smiler og ser på pasient

2. Sykepleier – HR Bemannin​​gssenteret (Bodø)

Som sykepleier i heltidsstilling ved Bemanningssenteret, vil du jobbe tre-delt turnus med arbeid per tiden hver 3. helg. Du vil kunne kombinere somatikk og/eller psykiatri. Bemanningssenteret er opptatt av at du skal oppleve faglig utvikling og trygghet. Du vil derfor jobbe opp mot enheter og fagområder i en begrenset rullering, hvor din kompetanse, dine interesser og sykehusets behov vil bli vektlagt. Ved å jobbe på ulike enheter vil du få verdifull erfaring fra flere fagfelt. 

Vi søker deg som ønsker å utvikle deg som sykepleier og som vil bidra med engasjement og stå på vilje til det beste for vårt fagmiljø. Hvis du liker å jobbe i en hektisk og meningsfull hverdag, med fokus på pasienten og det tverrfaglige samarbeidet, kan dette være jobben for deg.

Søknadsfrist 30.06.2021


Tulipaner i front med skilt i bakgrunnen

3. Overlege – Behandlerstab ​​døgn, PHR Salten distriktspsykiatriske senter (Bodø) 

Salten DPS har 1 ledig stilling som overlege i behandlerstab for døgnenhetene, for tiden tilknyttet Allmenpsykiatrisk Enhet B.

Behandlerstab er sammensatt av ulike yrkesgrupper: Overleger, psykologspesialister, psykologer, kliniske konsulenter og fysioterapeuter. Vi har og tidvis LIS3 og psykologstudenter hos oss. Behandlerstab er en selvstendig enhet, og behandlere har tilknytning til de to døgnenhetene til Salten DPS. 

Har du lyst til å bli en del av et spennende og utviklende fagmiljø på et forholdsvis stort distriktspsykiatrisk senter, og samtidig ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid - da er dette noe for deg!

Søknadsfrist 23.06.2021


Mann som står og maler en vegg

4. Driftsteknike​​r Bygg – Malerfag (Bodø)

​Senter for Drift og eiendom Nordlandssykehuset HF forvalter, vedlikeholder og drifter 185.400 kvm fordelt på 4 lokasjoner. I Bodø utgjør bygningsmassen ca 126.000 kvm fordelt på Rønvik og Sentrum. Byggemassen består av moderne bygg og tekniske anlegg, men også bygg og anlegg av eldre dato. Drift og vedlikehold Bodø er organisert i seksjoner for Bygg, Elektro/svakstrøm, Teknisk vakt samt VVS-mek. 
Vi har behov for å styrke vår bemanning i seksjon for Bygg og søker Driftstekniker i 100% stilling. Vi søker etter kandidater med kompetanse innenfor malerfag.

Søknadsfrist 21.06.2021


Sykehusbygget i Vesterålen

5. Lege i spesialisering, LIS3 – Psykisk helse- og rusklinikken, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP (Stokmarknes)

Vi har ledig fast stilling som Lege i spesialisering ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Nordlandssykehuset Vesterålen.

Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i barne- og ungdomspsykiatri, med planlagt rotasjon til barneavdeling og voksenpsykiatri. LIS får ukentlig veiledning, og deltar i lokalt og regionalt undervisningsprogram, i tråd med godkjent utdanningsplan. LIS deltar også i Helse Nords utdanningsløp for leger i barne- og ungdomspsykiatri, slik at man følger utdanningsplanen for spesialiteten. 

Vi ønsker tiltredelse 01.08.21, men er fleksible vedrørende oppstarttidspunkt før denne dato. 

Søknadsfrist 20.06.21


6. Uroterapeut – KIR Avdeling dagb​​ehandling (Bodø)

Kirurgisk klinikk har 13 medisinske spesialiteter med pasientbehandling på tre lokasjoner; Bodø. Lofoten og Vesterålen. Klinikken legger til rette for fagutvikling og samarbeid på tvers av lokasjonene for å sikre god kvalitet, og det er gode muligheter for ambulering.  

Hverdagen foregår i et utpreget tverrfaglig samarbeid mellom leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og helsesekretærer. Poliklinikken har moderne logistikk, høyt tempo og store muligheter for faglig egenutvikling.

Vi har nå ledig fast 100 % som uroterapeut. 

Søknadsfrist 25.06.21


7. Sosionom – Psykisk helse- og rusklinikken, DPS Lofoten og Vesterålen, Enhet for kognitiv terapi (Leknes)

DPS LoVe har et ungt og dynamisk arbeidsmiljø. Vi legger vekt på å tilby gode og faglig oppdaterte behandlingstilbud for pasientene, og legger videre vekt på tverrfaglighet, kollegial støtte, og det å gi ansatte muligheter for faglig oppdatering og kompetanseheving. Vi har tradisjon for å skape et godt læringsmiljø for nyutdannede.
Våre enheter er lokalisert på Gravdal, Leknes, Svolvær og Stokmarknes.

Nå søker vi ny medarbeider ved Enhet for Kognitiv Terapi Leknes. Allmenpsykiatrisk Dagbehandling.  

Søknadsfrist 17.06.21


Sykehusbygg tatt med trær i forgrunnen

8. Prosjektleder «Etablering av senter for opioidavhengige i Bodø» - Psykisk helse- og rusklinikken, avdeling for psykiatri, rus og avhengighet (Bodø)

Nordlandssykehuset og Bodø kommune har et felles mål om å få til tjeneste og innovasjons-utvikling i forhold til opioidavhengige i Bodø. I samarbeid er det et mål om å etablere et eget senter som kan tilby både kommunale og spesialisthelsetjenester i samme bygg.

Prosjektlederstillingen er et 1-årig engasjement. Stillingen er underlagt avdeling for rus, psykiatri og avhengighet og prosjektleder vil være organisatorisk underlagt avdelingsleder. Det er et mål om å søke videre prosjektstøtte for etablering av aktuelt senter, og videre engasjement kan som følge bli aktuelt, gitt nødvendig finansiering.  

Søknadsfrist 20.06.2021


Mange sykepleiere som står samlet med hendene i været og smiler

9. Sykepleier – Medisinsk post A4 (Bodø)

A4 er en medisinsk sengepost for nyre -og fordøyelsessykdommer og vi har i tillegg 2 senger til pasienter i stråling.

På sengeposten er ingen dager lik og du vil som sykepleier få stor mulighet til læring og utvikling i faget. Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø og jobber sammen som et lag. Og nå ønsker vi deg med på laget. 

På A4 har vi følgende stillinger:

4 x 100% stilling ledig fra august/september - 21
3 x 100% svangerskapsvikariat fra d.d og tom 4.9.22 med mulighet for forlengelse
Søknadsfrist 04.07.2021


Tre sykepleiere står sammen og smiler til kamera

10. Miljøterapeut, akuttpsykiatrisk avdeling, Akuttenhet Nord

Akuttenhet Nord er en av tre akutte mottaksenheter for Nordland. Ved enheten gis det korttidsbehandling til personer med psykotiske tilstander, alvorlige affektive lidelser, alvorlige personlighetsforstyrrelser, akutt selvmordtruende pasienter, samt personer med sammensatte tilstandsbilder. Vi har 12 plasser for personer over 18 år.

Vi har 27 stillinger i miljø, med et tverrfaglig sammensatt miljøpersonale bestående av spesialsykepleiere, sykepleiere, miljøterapeuter og assistenter. Behandlerstaben ved Akuttpsykiatrisk avdeling sammensatt av psykologspesialister, psykologer og leger. Nå søker vi etter en ny kollega!

Søknadsfrist 11.07.2021