HELSENORGE

Bli vår nye kollega - november 2020

Hver måned vil vi presentere et utvalg spennende stillinger ved Nordlandssykehuset.

    

Sykepleiere

1. Intensivsykepleier/sykepleier ved Intensivenheten

Kirurgisk klinikk søker deg som har videreutdanning som intensivsykepleier eller som kunne tenke deg å spesialisere deg! På intensivenheten jobber du med akutt og kritisk syke pasienter og deres pårørende, ivaretar medisinske og kirurgiske intensiv-pasienter og postoperativ sykepleie. Liker du utfordringer og trives i en aktiv og til tider hektisk hverdag? Da er denne jobben noe for deg. 

Søknadsfrist 15.11.2020

2. Psykolog/psykologspesialist ved Enhet for rus og psykiatri

Ønsker du å jobbe med utredning, diagnostisering og behandling av personer med rusavhengighet og psykiske lidelser? Dersom du er psykologspesialist vil du også ha ansvar for vurdering, utredning og behandling av innsatte i Bodø fengsel. Du har gjerne spesialisering innen rus og avhengighetsmedisin, og har erfaring fra døgnenheter. 

Søknadsfrist 15.11.2020

3. Helsesekretær ved Avdeling for post og dokumentasjon

Er du en nøyaktig og ansvarsbevisst helsesekretær med gode datakunnskaper som trives i en hektisk arbeidshverdag? Arbeidsoppgavene består blant annet i mottak og registrering av post, betjening av telefoner, samt utskrift og scanning av dokumenter. Senterets visjon er å etablere klinisk støtte i foretaket som ivaretar god pasientflyt, bidrar i pasientforløp og sørger for dokumentasjon på en helhetlig måte i henhold til lover og forskrifter. 


Søknadsfrist 10.11.2020

4. Assisterende enhetsleder Diagnostisk Stokmarknes 

Vi trenger en assisterende enhetsleder til vårt laboratorium ved Nordlandssykehuset HF, avdeling Vesterålen. Laboratoriet har fem fagområder; klinisk kjemi, immunkjemi, hematologi og koagulasjon, blodbank og ekspedisjon/ poliklinikk. Laboratoriet er døgnbemannet og har moderne utstyr. Hos oss får du nær kontakt med avdelingene på sykehuset, og gode kollegaer å arbeide med.


Søknadsfrist 16.11.2020


Bioingeniører

5. Bioingeniør Sentrallaboratoriet 

Vil du jobbe på lag med oss i moderne lokaler med morgendagens metoder og instrumenter? Sentrallaboratoriet tilhører avdeling for laboratoriemedisin. Totalt jobber cirka 130 ansatte på avdelingen, fordelt på sentrallaboratoriet, blodbankenheten, preanalytisk enhet, molekylærbiologisk enhet og bakteriologisk enhet. 

Sentrallaboratoriet er inne i en veldig spennende fase med ny automasjon og nye analyseinstrumenter. Nå søker vi to nye kollegaer, en fast og en vikar innenfor fagene hematologi, klinisk kjemi, hormon/immunkjemi, koagulasjon, PNA-analyser og urinanalyser. Hos oss får du jobbe med topp moderne utstyr, i et godt og spennende arbeidsmiljø. 

Søknadsfrist 23.11.2020


Sprøyterom

6. Assisterende enhetsleder ved Akuttenhet Salten
Vi søker en ny assisterende enhetsleder med gode samarbeidsevner. Du blir stedforeder for enhetsleder og bistår blant annet med personalplanlegging og drift av enheten. Akuttenhet Salten er en av tre akutte mottaksenheter for Nordland. Ved enheten gis det korttidsbehandling til personer med psykotiske tilstander, alvorlige affektive lidelser, alvorlige personlighetsforstyrrelser, akutt selvmordtruende pasienter, samt personer med sammensatte tilstandsbilder.

Søknadsfrist 08.11.2020

7. Overlege ved korttidspoliklinikken Salten DPS

Er du vår nye overlege i psykiatri? Som overlege hos oss vil du blant annet gjøre poliklinisk utredning og behandling av pasienter gjennom standardiserte behandlingsforløp med ramme på ti til tolv konsultasjoner. Korttidspoliklinikken ved Salten DPS er et nyopprettet tilbud som skal tilby effektive og målrettede behandlingsforløp for elektivt henviste pasienter med moderate tilstander av angst og depresjon, samt mindre komplekse traumetilstander. Vi tar sikte på bruk av moderne teknologi i behandlingen, som bruk av videokonsultasjoner, nettbaserte behandlingsmoduler og eksponeringsterapi ved hjelp av VR-teknologi.

Søknadsfrist 07.11.2020

8. Overlege i Karkirurgi ved Kirurgisk klinikk
Vi søker en ny karkirurgisk kollega hos oss på Nordlandssykehuset i Bodø! 
Nordlandssykehuset i Bodø er et moderne sykehus, og har nylig gjennomført en total ombyggingsprosess som har gitt oss et nytt sykehus med alle muligheter til å kunne bedrive helsetjenester på høyeste nivå. Det siste året er det også blitt startet opp PCI ved sykehuset, og vi kan tilby totalt sett et bredt helsetilbud for våre pasienter. Vi er eneste avdeling for karkirurgi i Nordland fylke, med en befolkning på i underkant av 250 000. På Nordlandssykehuset avdeling for kar/thoraks-kirurgi, bedriver vi alle former for karkirurgi, både åpen kirurgi og endovaskulær. I tillegg bedrives ikke-kardiell thorakskirurgi, inkludert operasjoner for lungekreft. Vi har egen 4- delt seksjonert bakvaktlinje for karkirurgi hos oss, med tilstedevakt for LiS 1 og 2 på sykehuset. Traumekompetanse er prioritert i vår klinikk, med egen traumevakt som bekles av sertifiserte overleger i gastro- eller karkirurgisk bakvakt.

Søknadsfrist 08.11.2020

9. Kreftsykepleier/sykepleier ved Bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk

Vi søker en sykepleier, gjerne med videreutdanning i kreftsykepleie til vår poliklinikk. Hos oss vil du delta i polikliniske konsultasjoner sammen med lege, assistere og utføre prosedyrer og undersøkelser, samt koordinere og planlegge operasjoner, mestringskurs, med mer. Kombinasjonsstilling med kirurgisk sengepost kan vurderes dersom det er ønskelig.


Søknadsfrist 30.11.2020

10. Lege i spesialisering ved Akuttenhet for ungdom

Som LIS hos oss deltar du i diagnostisk utredning og vurdering for å kunne tilrettelegge behandlingstiltak. Individuell terapi og familieterapi, samt nettverksarbeid. Utrednings- og behandlingstilbudet har fokus på individualsamtaler, en aktiv miljøterapi og tett kontakt med familie og nettverk. Det er to familieleiligheter og skole knyttet til enheten. Nordlandssykehuset tilbyr hele spesialiseringsløpet innen barne- og ungdomspsykiatri!


Søknadsfrist 08.11.2020