Akuttmottaket i Lofoten feirer gode resultater!

For sepsispasienter er tid til antibiotika et kritisk mål. Torsdag 7 juni feiret akuttmottaket i Lofoten de kjappeste sepsismottakene i forbedringsprosjektet «Stopp sepsis».

Foto av flinke folk i akuttmottaket i Nordlandssykehuset Lofoten
Flinke folk i Lofoten. Fra venstre: Carina Mjelde, Odd Rune Andreassen, Marylen Knudsen, Beate Pettersen, Lisbeth Møller Ofstad og May Karanes.

Lofoten etablerte sitt sepsismottak 1. april med et mål om at 90% av sepsismottakene skulle få antibiotika innen en time.

100% innen en time!

I mai har de hatt suverene resultater hvor 100% av sepsismottakene fikk antibiotika innen en time.

- Sykepleierne er blitt kjempeengasjerte i å få til gode sepsismottak, forteller assisterende enhetsleder i AKUM, Odd Rune Andreassen.

– Det har blitt en positiv «konkurranse» internt om å gjøre effektive mottak. Positiv både fordi det er en ekstra motivasjon for oss på jobb, samtidig som det kommer pasienten til gode, sier han.

Odd Rune understreker også at det er takket være tidlig og god innmelding fra ambulansen at akuttmottaket fikk gitt antibiotika så raskt. Den raskeste tiden før antibiotika er på kun tre minutter!

Torsdag 7. juni ble de tre raskeste sepsismottakene feiret med kake. Feiringen ble selvfølgelig gjennomført en dag da alle som var med i de tre beste sepsismottakene var på jobb i løpet av døgnet.

Gode resultater gjennom læringsnettverk

«Læringsnettverk» er en metode for å øke effekten av forbedringsarbeid ved å lage arenaer der folk som jobber med tilsvarende prosjekter møter eksperter i forbedringsarbeid, slik at man kan lære av hverandre og hverandres erfaringer.

Læringsnettverket «Stopp Sepsis - Lofoten og Vesterålen» hadde oppstart i desember 2017, med første samling i januar 2018.

I læringsnettverket har de både fått undervisning om sepsis og opplæring i forbedringsmetodikk. Sammen har de dannet et forbedringsteam. I tillegg til teamleder Ingrid Klemp (LIS 2) består teamet av Odd Rune Andreassen (ass.enhetsleder AKUM), Beate Pettersen (Sykepleier i akuttmottak/overvåkning), Merete Hjertø (enhetsleder AKUM), Thea Theodorsen (LIS 1) og Monica Hansen (Sykepleier i ambulansen).

De har jobbet med pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke – tidlig oppdagelse av sepsis. Ut fra pakken har de laget tilpassede tiltak, og hatt undervisning både for sykepleiere og leger.