HELSENORGE

Beredskap ved Vesterålen DPS i forbindelse med jula

På grunn av akutt sykdom hos én av våre leger, samt at én av våre innleide vikarleger meldte plutselig forfall, har Nordlandssykehuset HF vært nødt til å redusere beredskapen ved Vesterålen DPS i jula. Det har ikke lyktes Nordlandssykehuset å skaffe annen vikar på så kort varsel. Psykisk helse og rus klinikken har full beredskap for øyeblikkelig innleggelse i Bodø og er tilgjengelig for alle pasienter i Nordlandssykehusets opptaksområde, inklusive Vesterålen. 

Mangelen på leger får følgende praktiske konsekvenser for driften ved allmenpsykiatrisk avdeling ved Vesterålen DPS:

Fra 22. desember – 28. desember er allmenpsykiatrisk avdeling stengt for innleggelser.

Alle dager, bortsett fra julaften, 1. juledag og 2. juledag, vil øvrig personell være tilstede på dagtid. Disse vil i et samarbeid med ansatte ved Ambulant akutteam, følge opp pasienter som trenger dette. Overlege i bakvakt i Bodø er også tilgjengelig. Dersom noen får behov for innleggelse, vil de få dette i Bodø.

Ordinær innleggelse i Vesterålen er mulig fra 29. desember.

Akutte henvendelser håndteres i et samarbeid med Ambulant akutteam i Vesterålen og leger i vakt ved Psykisk helse og rus klinikken i Bodø. Leger bruker da som vanlig, telefonnummeret til akuttpsykiatrisk vakttelefon: 47 900 606.

Pasienter som trenger akutt innleggelse, skal legges inn ved Nordlandssykehuset Bodø, slik det også er ved ordinær drift også.

Transittrommet for pasienter som skal til Bodø, er operativt hele jula, men er midlertidig flyttet til sykehotellet for å sikre tilgjengelighet av personell hele døgnet.

Lofoten:

Lofoten har ordinær beredskap hele julen. Det er ingen endringer i beredskap eller kapasitet. Pasienter som normalt ville blitt overført til Vesterålen DPS, vil i denne perioden ble henvist til Bodø. Mulige liggedøgn i kriseseng ved Nordlandssykehuset Lofoten utvides fra tre til fem døgn i perioden.