HELSENORGE

Et halvt år med ungdomsråd

- Det er veldig positivt å oppleve at det vi sier blir tatt seriøst, sier leder av ungdomsrådet Emma Lovise Larsen og nestleder Matilde Mørk Pedersen. Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset har nå vært i drift i et halvt år.

Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset
Fra venstre: Sofie Jonette Berg, Danielle Johanna Hnsen, Marie Dahlskjær, Lars Herman Nordland, Emma Lovise Larsen, Mathias Klæboe, Viktoria Linea Høybakk, Sarah Gjerstad, Jens Jensen, Einar Steinholt og Matilde Mørk Pedersen.

​Nordlandssykehuset har fått rekruttert en fantastisk flott gjeng med ungdommer med bred erfaring fra det å være pasienter på Nordlandssykehuset.

- Jeg er stolt av det ungdomsrådet har fått til på kort tid, sier adm direktør i Nordlandssykehuset Paul Martin Strand.

- De representere noe nytt og de har kunnskap som vi trenger. De hadde et ett times innlegg for styret i Nordlandssykehuset der de presenterte hva de har jobbet med og kom med klare synspunkt om hva de syns vi som sykehus bør fokusere på fremover. Styret ga uttrykk for at de var imponert over ungdomsrådets arbeid. Det er ungdommene som er framtiden. Jeg ser fram til fortsettelsen, sier Strand.

Lærerikt og givende

Nestleder Matilde Mørk Pedersen forteller at de har blitt veldig godt tatt imot på sykehuset.

- Av alle. Vi har møtt styret, direktørene, skolen, mange behandlere og brukerorganisasjoner. Dere lytter når vi forteller og det gjør at vi føler at vi har noe å komme med. Det gir meg rett og slett mye å få gjøre noe jeg synes er så viktig som dette, sier Mørk Pedersen og fortsetter:

- Man skulle selvfølgelig ønsket at man hadde sluppet å bli syk, men når det først er sånn, så er det meningsfullt å få bruke erfaringene sine i ungdomsrådet. Vi i ungdomsrådet har både positive og negative erfaringer med sykehuset. Det at vi får mulighet til å påvirke hvordan ungdom som pasientgruppe blir møtt på sykehuset, er kjempefint, sier Mørk Pedersen.   

Egne erfaringer

Ungdomsrådet har siden oppstart jobbet med strategisk utviklingsplan, og utviklet en liste med ti råd til helsepersonell. De har tatt utgangspunkt i egne erfaringer og formulert hva de mener ungdom på sykehuset trenger for å oppleve helsehjelpen som nyttig og medvirkningen som god. Ungdomsrådet har møtt skolen og CL-teamet samt fått orientering om hode- og bevegelsesklinikken og BUPA. I februar skal de holde foredrag på regional pasientsikkerhetskonferanse, sammen med ungdomsrådet på UNN med tema «Hvordan ønsker vi at framtidens helsevesen skal se ut?».

Ungdomsrådet ønsker å jobbe videre med overgangen mellom barne- og voksenmedisin og har sagt klart ifra at de syns aldersgrensen på barneavdelingen er altfor lav. De ønsker også å se på hvilke lærings- og mestringstilbud som finnes for ungdom i Nordlandssykehuset og er opptatt av at helsepersonell må se og inkludere hele familien når en ungdom er syk, også søsken. 

10 råd fra ungdomsrådet

- Ungdommene har siden august også spilt inn film og bidratt med undervisning en rekke steder i sykehuset. De har imponert med sin evne til å formidle hva de som ungdom trenger i møte med helsepersonell, sier koordinator Kari Bøckmann.

- De ti rådene de har utarbeidet vil etter hvert trykkes opp og distribueres. Ungdommene planlegger også å spille inn en film om dette, sier Bøckmann.

Ti råd fra ungdomsrådet til Helsepersonell:

  1. Bry deg, lytt og vis omsorg
  2. Husk navnet mitt
  3. Gi meg tid og la meg snakke ferdig
  4. Forklar med vanlige ord og spør om jeg skjønner. Kutt ut legespråket!
  5. Les journalen før jeg kommer sånn at jeg ikke trenger å fortelle alt på nytt
  6. Vær ærlig, konkret og gi meg eksempler. Det gjør det lettere å forstå og mestre
  7. Spør meg, ikke mamma eller pappa
  8. Jeg er mer enn bare sykdommen min – husk at jeg har skole, kjæreste og fritidsaktiviteter
  9. Inkluder mine nærmeste, og spør meg hvordan jeg vil at de skal ta del i det som skjer med meg
  10. Ta vare på deg selv. Det er bra for oss når vi merker at du har det bra.

Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset består av fire gutter og sju jenter i alderen 12-23 år. I alt syv av ungdommene er fra Salten, to er fra Vesterålen og to er fra Lofoten. De fleste har hatt langvarig kontakt med Nordlandssykehuset og mange har erfaring fra flere av sykehusets klinikker. To av ungdommene har i tillegg erfaring fra det å være barn som pårørende.

Ungdomsrådet har siden oppstart hatt tre møter og en helgesamling. 

Her er ungdomsrådets egen side