HELSENORGE

Pasient- og pårørendetorg åpner i Nordlandssykehuset

10. mai kl 10.00 åpner Pasient- og pårørendetorg i Nordlandssykehuset. Alle interesserte ønskes velkommen.

Pasient – og pårørendetoget skal være en åpen møteplass der pasienter, pårørende, besøkende og helsepersonell kan få informasjon om de ulike brukerorganisasjonene som finnes i Norge, sier Lene Pedersen, leder for Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset.

Nordlandssykehuset etablerer sitt pasient- og pårørendetorg etter inspirasjon fra blant annet Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold. En arbeidsgruppe bestående av sju medlemmer fra pasient- og brukerorganisasjonene samt Lene Pedersen og Anniken Evjen fra Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset, har i fellesskap utviklet ideen frem til realisering 10. mai.

– Brukerorganisasjonene har gjort en kjempejobb med rekruttering av verter og har tatt oppgaven på alvor. Organisasjonene har rekruttert egnede verter som har et avklart forhold til egne helseutfordringer og som er bevisst på at det som har vært riktige valg for dem i møte med sykdom og helseutfordringer ikke nødvendigvis vil være riktig for andre i samme situasjon. 18 organisasjoner har rekruttert 45 verter, sier Pedersen.

Torget vil i oppstarten være bemannet hver onsdag kl 10 – 14, men regner med å utvide åpningstiden allerede til høsten.

Når torget er betjent kan de besøkende få snakke med verter som selv har levd med en sykdom over tid eller er pårørende og som lytter og veileder der det er behov. Besøkende kan få utlevert diverse brosjyremateriell og få hjelp til å finne kvalitetssikret helseinformasjon på internett og få med seg utskrift av dette. Dette er ikke en tjeneste der man kan få medisinske råd, men er et supplement der brukerkompetanse blir mer tilgjengelig i sykehuset.

Når torget ikke er bemannet kan folk hente informasjonsark med oversikt over brukerorganisasjonene med kontaktinformasjon som henger på infoveggen i sykehusets foaje.

Arbeidsgruppen har gjennom tre møter der de har definert roller og ansvarsfordeling. Lærings- og mestringssenteret har jobbet frem samarbeidsavtaler med verter og brukerorganisasjoner, opplæringsmappe for verter, skilting, bekledning, logo, parkeringsbevis, ID- kort, møblering av kontor med mer i nært samarbeid med arbeidsgruppen.

Alle vertene har gjennomgått et tre- timers opplæringskurs på Lærings- og mestringssenteret med fokus på kommunikasjon og etikk og har underskrevet en samarbeidsavtale med taushetserklæring.

– Lærings- og mestringssenteret er kjempestolte over å få være med å ønske brukerorganisasjonene velkommen inn i sykehuset og gleder oss til å samarbeide med de frivillige som vil bidra med sin erfaringskompetanse til innbyggerne i Nordland, avslutter Lene Pedersen.

Her er Pasient- og pårørendetorgets  side