HELSENORGE

Samhandling gir bedre pasientsikkerhet

10. og 11. oktober holdt Nordlandssykehusets seksjon for pasientsikkerhet instruktørkurs i tidlig oppdagelse av forverret tilstand (ProAct).

Fra venstre: Ellen Vollan, fagutviklingssykepleier ved Fauske sykehjem, Elly Hansen, sykepleier Fauske legevakt, Gregory Hautois, legevaktsjef/ tilsynslege Fauske kommune. Foto: Linn Braseth-Gulliksen  

Kurset tar sikte på å lære opp instruktører til metoden ProAct, for på den måten å sikre at alle ledd i en behandlingskjede snakker samme språk. Med på kurset var leger og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten og Psykisk helse- og rusklinikken.

Snakker samme språk

- Ved å ha et standardisert verktøy så vil alle i et behandlingsteam snakke samme språk. Dette er særlig viktig i sammenheng med akutt syke pasienter. Vi vil kunne sette i gang pasientbehandling mye raskere når vi alle snakker samme språk, sa Gregory Hautois, legevaktsjef/ tilsynslege Fauske kommune.

Deltakerne fikk prøve seg både som instruktører og skuespillere i scenarietreninger underveis i kurset, og skal nå etter planen spre denne kunnskapen videre til sine kolleger/ ansatte.

Viktig i overføringssituasjoner

- Vi synes det er kjempefint at vi nå samarbeider med kommunene slik at vi snakker samme språk og vil forstå hverandre bedre i overføringssituasjoner fra kommunehelsetjenesten og inn til sykehus, og fra sykehus og ut til kommunene. Helsepersonell på sengepost vil nå bli i bedre stand til å oppdage pasienter som har en forverring av somatisk sykdom, gjøre dem bedre i stand til å sette i gang tiltak, og kommunisere på en korrekt måte, slik at man får riktig respons. Vi skal rett og slett sørge for at pasienten får riktig behandling til riktig tid, forteller Benedikte Dyrhaug Stoknes, instruktør i ProACT og leder for seksjon for pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset.

Kurset har frem til nå hatt fokus på spredning i somatiske sengeposter, men piloteres nå i psykiatrisk sengepost før en eventuell videreføring i Psykisk helse- og rusklinikken.