Nordlandssykehuset for fremtiden

Nordlandssykehuset forbereder seg for fremtiden. 

Vi har svart på utfordringene som kom med Stortingsmeldingen
«Nasjonal helse- og sykehusplan». 

Nå skal vi jobbe fram vår egen strategiske utviklingsplan for årene som kommer.

Strategisk utviklingsplan 2035 skal vise retningen Nordlandssykehuset må ta for å møte befolkningen i Salten, Vesterålen og Lofotens samla behov for helsetjenester. Strategi 2035 skal gi viktige styringssignaler til videre utvikling og prioriteringer for Nordlandssykehuset.

Under her finner du informasjon om pågående arbeid, bakgrunnsinformasjon og grunnlagsdokumenter, informasjon om høringer og om hvordan dere kan komme med innspill i prosessene.

Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan skal etablere premissene for arbeidet med fagutviklingsplanene. Det skal lages en kortversjon som gir oss en retning for fagutviklingen, og en større versjon som tar fagutviklingsplanene inn i seg.

OBS: Nordlandssykehuset oppdaterer disse sidene kontinuerlig med ny informasjon underveis i arbeidet med strategisk utviklingsplan.  Strategisk utviklingsplan for Nordlandssykehuset skal ferdigstilles i mars 2018.

Styringsgruppe og referansegruppeReferater 

Her legges det ut referater etter møter i stringsgruppen og referansegruppen

Presentasjon i forbindelse med konsoliderende møte referansegruppen

Referat referansegruppe strategisk utviklingsplan 19. oktober.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden/Strategisk utviklingsplan for NLSH, 2017-2035/Referater/Referat referansegruppe strategisk utviklingsplan 19. oktober.pdfReferat referansegruppe strategisk utviklingsplan 19. oktober.pdf
Referat referansegruppe strategisk utviklingsplan 7. juni 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden/Strategisk utviklingsplan for NLSH, 2017-2035/Referater/Referat referansegruppe strategisk utviklingsplan 7. juni 2017.pdfReferat referansegruppe strategisk utviklingsplan 7. juni 2017.pdf
Referat referansegruppe Strategisk utviklingsplan 21. august 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden/Strategisk utviklingsplan for NLSH, 2017-2035/Referater/Referat referansegruppe Strategisk utviklingsplan 21. august 2017.pdfReferat referansegruppe Strategisk utviklingsplan 21. august 2017.pdf


Andre arbeidsdokumenter

Bakgrunnsdokumenter​:

 

Sluttrapport Fra Nordlandssykehuset Nasjonal helse- og sykehusplan
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.