Nordlandssykehuset for fremtiden

Nordlandssykehuset forbereder seg for fremtiden. 

Vi har svart på utfordringene som kom med Stortingsmeldingen
«Nasjonal helse- og sykehusplan». 

Nå skal vi jobbe fram vår egen strategiske utviklingsplan for årene som kommer.

Her er adm direktør Paul Martin Strand om Strategisk utviklingsplan 2035:

 


Strategisk utviklingsplan 2035 skal vise retningen Nordlandssykehuset må ta for å møte befolkningen i Salten.

Under her finner du informasjon om pågående arbeid, bakgrunnsinformasjon og grunnlagsdokumenter, informasjon om høringer og om hvordan dere kan komme med innspill i prosessene.

Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan skal etablere premissene for arbeidet med fagutviklingsplanene. Det skal lages en kortversjon som gir oss en retning for fagutviklingen, og en større versjon som tar fagutviklingsplanene inn i seg.

OBS: Nordlandssykehuset oppdaterer disse sidene kontinuerlig med ny informasjon underveis i arbeidet med strategisk utviklingsplan.  Strategisk utviklingsplan for Nordlandssykehuset skal ferdigstilles i mars 2018.

Høring

I mai 2016 fikk Nordlandssykehuset HF i oppdrag fra Helse Nord RHF om å utarbeide en strategisk utviklingsplan fram mot 2035. Oppdraget ble gitt med bakgrunn i Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-19), og har leveransefrist 1. mai 2018.

Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan består av to deler; et toppdokument og et strategisk hoveddokument. Toppdokumentet gir en kortfattet innføring i hovedområdene i planen, mens hoveddokumentet går i dybden både i forhold til dagens situasjon og retningen framover. Utviklingsplanen skal rulleres hvert 4. år.

Utkast til Utviklingsplan 2035 er nå sendt på høring, med høringsfrist 19. mars 2018

Høringsuttalelser sendes til e-postadressen Strategisk.utvikling@nordlandssykehuset.no innen denne fristen. 

Alle kan gi innspill i høringen, også de som ikke står på høringslisten. 

Endelig Utviklingsplan 2035 legges fram til styrebehandling i Nordlandssykehuset, i møte .24. april 2018. Leveringsfrist Helse Nord RHF er 1. mai 2018.

Høringsdokumenter:

Høringsbrevet - Nordlandssykehuset HF strategiske utviklingsplan 2018-2035 Nordlandssykehuset for fremtiden Høringsutkast Toppdokument Høringsutkast Toppdokument - utskriftsvennlig versjon Høringsutkast Hoveddokument Liste over høringsinstanser

Styringsgruppe og referansegruppeReferater 

Her legges det ut referater etter møter i stringsgruppen og referansegruppen

Presentasjon i forbindelse med konsoliderende møte referansegruppen

Referat referansegruppe strategisk utviklingsplan 19. oktober.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden/Strategisk utviklingsplan for NLSH, 2017-2035/Referater/Referat referansegruppe strategisk utviklingsplan 19. oktober.pdfReferat referansegruppe strategisk utviklingsplan 19. oktober.pdf
Referat referansegruppe strategisk utviklingsplan 7. juni 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden/Strategisk utviklingsplan for NLSH, 2017-2035/Referater/Referat referansegruppe strategisk utviklingsplan 7. juni 2017.pdfReferat referansegruppe strategisk utviklingsplan 7. juni 2017.pdf
Referat referansegruppe Strategisk utviklingsplan 21. august 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden/Strategisk utviklingsplan for NLSH, 2017-2035/Referater/Referat referansegruppe Strategisk utviklingsplan 21. august 2017.pdfReferat referansegruppe Strategisk utviklingsplan 21. august 2017.pdf


Andre arbeidsdokumenter

Bakgrunnsdokumenter​:

Referanser kronikeromsorgen:


Interne samlinger

Presentasjoner fra ledersamlinger i 2017 - del 1

Presentasjoner fra ledersamlinger i 2017 - del 2

Sluttrapport Fra Nordlandssykehuset Nasjonal helse- og sykehusplan

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.