Nordlandssykehuset for fremtiden

Nordlandssykehuset forbereder seg for fremtiden. 

Vi har svart på utfordringene som kom med Stortingsmeldingen
«Nasjonal helse- og sykehusplan». 

Nå har vi jobbet fram vår egen strategiske utviklingsplan for årene som kommer.

Strategisk utviklingsplan 2035 skal vise retningen Nordlandssykehuset må ta for å møte befolkningen i Salten.

Under her finner du informasjon om pågående arbeid, bakgrunnsinformasjon og grunnlagsdokumenter, informasjon om høringer og om hvordan dere kan komme med innspill i prosessene.

Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan skal etablere premissene for arbeidet med fagutviklingsplanene. Det skal lages en kortversjon som gir oss en retning for fagutviklingen, og en større versjon som tar fagutviklingsplanene inn i seg.

Høring

I mai 2016 fikk Nordlandssykehuset HF i oppdrag fra Helse Nord RHF om å utarbeide en strategisk utviklingsplan fram mot 2035. Oppdraget ble gitt med bakgrunn i Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-19), og har leveransefrist 1. mai 2018.

Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan består av to deler; et toppdokument og et strategisk hoveddokument. Toppdokumentet gir en kortfattet innføring i hovedområdene i planen, mens hoveddokumentet går i dybden både i forhold til dagens situasjon og retningen framover. Utviklingsplanen skal rulleres hvert 4. år.

Utkast til Utviklingsplan 2035 ble sendt på høring 22. februar med høringsfrist 19. mars 2018. Det var åpent for alle å avgi høringsuttalelse. Høringsbrev og selve strategidokumentet ble sendt ut til kommuner, fylke, universitet og helse-instanser. Det er kommet inn totalt 42 høringsuttalelser per 4. april 2018. Det er kommet inn totalt 42 høringsuttalelser per 4. april 2018 internt og eksternt.

Endelig Utviklingsplan 2035 legges fram til styrebehandling i Nordlandssykehuset, i møte 24. april 2018.

Høringsuttalelser:

Her er alle eksterne høringsuttalelsene samlet i én fil

Disse har levert høringsuttalelser:

 • Nordland fylkeskommunes Fylkesråd for kultur. miljø og folkehelse
 • Vesterålen regionråd
 • Aksjonsgruppa til Lofoten Sykehus
 • Helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune
 • Meløy kommune
 • Trine Karlsen, medlem i ekstern referansegruppe, Strategisk utviklingsplan
 • Nord Universitet
 • Nordland fylkeskommune, seksjonsleder folkehelse
 • UiT Norges Arktiske Universitet, Det helsevitenskapelige fakultet
 • Vestvågøy kommune, legetjenesten
 • Vågan kommune, Vågan lokalmedisinske senter
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Brukerutvalget i Nordlandssykehuset
 • Barne- og undomsrevmatikergruppe, Nordland fylkeslag
 • NORILCO - Norsk forening for stomi, reservoar og mage-og tarmkreft
 • Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset
 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Kvalitets og utviklingssenter

Høringsdokumenter:

Høringsbrevet - Nordlandssykehuset HF strategiske utviklingsplan 2018-2035 Nordlandssykehuset for fremtiden Høringsutkast Toppdokument Høringsutkast Toppdokument - utskriftsvennlig versjon Høringsutkast Hoveddokument Liste over høringsinstanser

Styringsgruppe og referansegruppeReferater 

Her legges det ut referater etter møter i styringsgruppen og referansegruppen

Presentasjon i forbindelse med konsoliderende møte referansegruppen

Referat referansegruppe strategisk utviklingsplan 19. oktober.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden/Strategisk utviklingsplan for NLSH, 2017-2035/Referater/Referat referansegruppe strategisk utviklingsplan 19. oktober.pdfReferat referansegruppe strategisk utviklingsplan 19. oktober.pdf
Referat referansegruppe strategisk utviklingsplan 7. juni 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden/Strategisk utviklingsplan for NLSH, 2017-2035/Referater/Referat referansegruppe strategisk utviklingsplan 7. juni 2017.pdfReferat referansegruppe strategisk utviklingsplan 7. juni 2017.pdf
Referat referansegruppe Strategisk utviklingsplan 21. august 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden/Strategisk utviklingsplan for NLSH, 2017-2035/Referater/Referat referansegruppe Strategisk utviklingsplan 21. august 2017.pdfReferat referansegruppe Strategisk utviklingsplan 21. august 2017.pdf


Andre arbeidsdokumenter

Bakgrunnsdokumenter​:

Referanser kronikeromsorgen:


Interne samlinger

Presentasjoner fra ledersamlinger i 2017 - del 1

Presentasjoner fra ledersamlinger i 2017 - del 2

Sluttrapport Fra Nordlandssykehuset Nasjonal helse- og sykehusplan

Fant du det du lette etter?