HELSENORGE

Pasient- og pårørendetorget trenger flere frivillige

Pasient- og pårørendetorget er et tilbud fra brukerorganisasjonene der frivillige gir informasjon om alle brukerorganisasjoner og pasientforeninger i Norge.

Vi er en trivelig gjeng med frivillige som har det hyggelig sammen på vakt. Det føles godt å bruke egen erfaringskompetanse til å gjøre en forskjell for folk. Vi tar gjerne imot flere, velkommen skal du være!

For å bli frivillig ved Pasient- og pårørendetorget må du ta kontakt med din brukerorganisasjon. Brukerorganisasjonen bekrefter at du egner deg til oppgaven og melder deg til opplæringskurs ved Læring- og mestringssenteret. Deretter må du gjennomføre et 4- timers opplæringskurs og signere samarbeidsavtale med taushetsplikt. Arbeidet er ikke lønnet.

For å være frivillig ved Pasient- og pårørendetorget må du ha et avklart forhold til egne helseutfordringer og være i stand til å ta den andres perspektiv i møte med pasienter og pårørende. Du må kunne kommunisere godt og ha forståelse og respekt for at andre kan møte sykdom og helseutfordringer med andre mestringsstrategier enn du selv ville valgt.

Du kan hospitere på Pasient- og pårørendetorget før du bestemmer deg for om du vil ta opplæringskurset og signere avtale. På hospitering går du sammen med en erfaren frivillig og observerer og reflekterer rundt hvordan den frivillige møter, snakker med og veileder folk han eller hun møter.

"Jeg kan absolutt anbefale dette for andre, det er et veldig givende arbeid om man gjør en forskjell i hverdagen for andre"

Neste opplæringskurs er fredag 29. mars.

Du kan lese mer om oss på vår nettside: https://nordlandssykehuset.no/om-oss/pasient-og-parorendetorget