Fastlegerådet

Fastlegerådet er opprettet av OSO for å skape en møteplass for fastlegene som gruppe.

​Sammensetning Fastlegerådet

Fastlegerådet Ved Nordlandssykehuset består av seks representanter fra fastlegene og seks representanter fra Nordlandssykehuset. Én praksiskonsulent er også medlem av fastlegerådet.

Hver vertskommune har én representant. I tillegg velger regionene Lofoten, Salten og Vesterålen én representant hver. Administrerende direktør ved Nordlandssykehuset utpeker helseforetakets seks representanter.

Sekretariat/saksbehandling

Samhandlingsavdelingen ved Nordlandssykehuset er Fatslegerådets sekretariat/saksbehandlerinstans.

Fastlegerådets mandat

  • Fastlegerådet er et rådgivende utvalg.
  • Fastlegerådet uttaler seg i saker som angår endring og utvikling av rutiner, oppgavefordeling og forbedringsarbeid/nytenkning.
  • Saker til Fastlegerådet medles inn til sekretariatet.
  • Sekretariatet sender kopi av innkalling og referat fra møtene til alle kommunene i nedslagsfeltet.

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) og samarbeid med Fastlegerådet

Saker som har vært til behandling, råd og endringer i rutiner, oppgaver og nyutvikling rapporteres hvert halvår til OSO.

Kontaktinformasjon

Sekretariatet: Steinar Pleym Pedersen
Telefonnummer 915 97 550

Møtereferater

2020

2019

 

Kommende møter

Fant du det du lette etter?