HELSENORGE

Første helgesamling med nytt Ungdomsråd

- De aller fleste er helt nye, men er enormt engasjerte, reflekterte og dyktige. Jeg gleder meg til å jobbe sammen, sier Ungdomsrådets nye leder Danielle Johanna Hansen. 

Ungdommer smilende mot kamera

Fra venstre: Linea Ramberg Aas, Karoline Steffensen, Mari- Sofie Nordland, Vinjar Meosli, Lea Haase, Nikolai Heldahl, Jørgen Edvinsen fra barneklinikken (sammen med HIPPO), Olav Moland, Danielle Johanna Hansen, og Susanne Regine Inga.

I slutten av april gikk den første helgesamlinga til det nye ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset av stabelen.

- Jeg synes at det har vært kjempegivende å bli kjent med nye mennesker og høre andre erfaringer fra barn og unge ved Nordlandssykehuset, sier et av Ungdomsrådets nye medlemmer, Vinjar Meosli.

Fem ungdommer som står samlet og ser mot kamera

Fra venstre: Lea Haase, Susanne Regine Inga, Vinjar Meosli, Karoline Steffensen og Olav Wiik Moland.

Ikke snakk over hodene v​åre, forklar med vanlige ord

Mange postit-lapper på et bord

Post-it-lappene bli flittig brukt gjennom hele helga.

Hovedmålet for Ungdomsrådet denne samlingen har vært å finne ut hvordan Ungdomsrådet som gruppe skal arbeide i perioden fremover. Det har også blitt diskutert hva som er viktig for de enkelte medlemmene når det gjelder det videre arbeidet med å forbedre Nordlandssykehuset for barn og unge i fremtiden. 

- Gjennom diskusjoner og brainstorming kom vi frem til at det viktigste for alle oss i Ungdomsrådet er å bli mer innvolvert i prosjekter og oppdrag, slik at vi sammen kan bidra til å gjøre sykehuset best mulig for barn og ungdom, sier de ferske lederen. 

10 tiltak for å skape et godt sykehus fo​r ba​​rn og ungdom 

Det nye Ungdomsrådet brukte tiden på å drøfte ulike erfaringer, og laget seg en liste med saker de vil jobbe med i perioden som kommer. Disse er: 


  1. Det må lages rutiner for gode overganger på alle relevante avdelinger. 
  2. Aldersgrensen på barneavdelingen må økes til 18 år.
  3. Ventetiden for barn og unge i psykiatrien og barnehabilitering må ned.
  4. Det må opprettes en barne- og ungdomsklinikk på Nordlandssykehuset. 
  5. Vi må ha et brukervennlig tilbakemeldingssystem, og tjenester som tar tilbakemeldingene på alvor.  
  6. Vi ønsker muligheten for å få timer på ettermiddagen, etter jobb og skole.
  7. Vi ønsker et ungdomsrom der ungdom kan oppholde seg når de er på sykehus 
  8. Kommunikasjonen med barn og ungdom må bli bedre – vi må møtes der vi er.
  9. Samarbeidet mellom sykehuset må bli bedre, internt i sykehuset og mellom skole/kommune/sykehus, og koordinatorsystemet må funke. 
  10. Tilbudet til skeive og transpersoner må bli bedre, og de må bli møtt på en respektfull måte.
Ni ungdommer samlet og smilende

Fra venstre: Olav Wiik Moland, Vinjar Meosli, Nikolai Heldahl, Håvard Moland, Karoline Steffensen, Susanne Regine Inga, Mari-Sofie Nordland, Lea Haase og Linea Vold.

​​Direktøren deltok

Ungdomsrådet presenterte disse hovedsakene til Siri Tau Ursin, administrerende direktør, som deltok via Teams (telefonkonferanse). 
Bilde av dame gjennom skypevinduet

Administrerende direktør Siri Tau Ursin deltok på søndagen og lyttet til ungdommens innspill- Det er flott at direktøren deltok og lyttet til våre innspill. Nå ser vi fram til det videre samarbeidet, avsluttet leder Danielle Johanne Hansen.