Opplæring av personell

Nordlandssykehuset lærer opp personell, slik at sykepleiere skal være klare til å bli omdisponert fra sengepost til Intensivenheten ved behov.

opplæring intensiv
De siste dagene har Intensivenheten ved Nordlandssykehuset Bodø hatt intern opplæring av sykepleiere. I forbindelse med koronapandemien og det økte tilfanget av pasienter, kan sykepleiere bli omdisponert fra sengepost til Intensivenheten.

- Pasientene som blir innlagt med Covid -19 er mer arbeidskrevende enn våre vanlige intensivpasienter, forklarer fagutviklingssykepleier Floris van Melis.

Nordlandssykehuset Bodø gikk 12. mars 2021 fra grønt til gult beredskapsnivå. Sykehuset har beredskapsplaner som beskriver hvordan en økning i antall pasienter håndteres og har iverksatt en delvis opptrapping i tråd med planverket.

Høy arbeidsbelastning

I tillegg til koronapasienter, har enheten ansvar for de vanlige intensivpasientene de får vi inn fra Nordland fylke og post-operative pasienter.

- Samlet sett gir det en forhøyet arbeidsbelastning. For å kunne sikre kvalitet og sikkerhet, trenger vi flere hender, forklarer han.

For å forberede sykepleierne på hva de kan forvente på Intensivenheten, har Floris van Melis sammen med fagutviklingssykepleier Monica Rostad Miller gitt opplæring til sykepleiere fra andre enheter i Nordlandssykehuset.

- Vi går gjennom praktiske ting og trener på tenkte scenarioer for å forberede sykepleiere hva de kan forvente når de kommer hit til oss.

Lærer å bruke utstyr

Blant annet går de gjennom medisinteknisk utstyr, utblanding og administrering av medikamenter, respiratorstøtte, hjerte- og blodtrykkssystemer og hva som skjer dersom man får en hjertestans eller annen form for akuttsituasjon.

En intensivsykepleier tar vanligvis en videreutdanning på 18 måneder etter endt sykepleieutdanning og to år i jobb som sykepleier.

- Det er umulig å gi omdisponerte sykepleiere opplæring som tilsvarer 18 måneder med utdanning, men ved å øve på tenkte scenarioer, forbereder vi dem på hva de kan forvente når og om de kommer til oss, sier han.