Overspisingslidelsesgruppe

Overspisingslidelsesgruppe

Gruppa er et tilbud til pasienter med overspisingslidelse.

Gruppa er foreløpig et pilotprosjekt for pasienter fra Salten-regionen, og du må ha henvisning for å delta.

Gruppa møtes én gang i uka over ti uker.  Vi ønsker å kjøre denne gruppen høst og vår.

Samlingene består av undervisning, praktiske øvelser og noen hjemmeoppgaver. Hver samling er ca. fem timer inkludert lunsj. På samlingene tas det opp tema som for eksempel:

  • Hva er en spiseforstyrrelse.
  • Relasjoner og tilknytning.
  • Skam og hvordan håndtere den.
  • Kropp og selvomsorg.
  • Selvhevdelse og gode grenser.
  • Det holdes en egen pårørende-samling.

Undervisningsmaterialet som brukes i pilotprosjektet, er utviklet ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, DPS Stjørdal​, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Fedmepoliklinikken på St. Olavs Hospital.

Målet er at gruppetilbudet skal kunne benyttes også ved distriktspsykiatriske sentre i Helse Nord.

 

Kontakt ved spørsmål:

Gro Ytterstad, tlf. 75 50 18 78

E-post: gro.anita.ytterstad@nordlandssykehuset.no

 

Kathrine Rasch Moyo, tlf. 75 50 14 81

E-post: kathrine.rasch.moyo@nordlandssykehuset.no

 

Kristin Stavnes, tlf. 75 50 14 30

E-post: kristin.anne.stavnes@nordlandssykehuset.no


Fant du det du lette etter?