Pakkeforløp psykisk helse og rus

Mandag 08.10.18 ble det arrangert en regional lanserings og implementeringskonferansen for pakkeforløp psykisk helse og rus. 

 

De første pakkeforløpene er nå publisert og kan leses gjennom Helsedirektoratet sine informasjonssider om pakkeforløp. Konferansen samlet ca 100 deltakere i Festsalen, samt at et ukjent antall deltakere fulgte strømming av konferansen gjennom egne PC-er, kommunale møterom, konferanserom ved DPSene til Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset osv.

Konferansen i sin helhet kan sees her: https://companycast.live/webcast/2e342siu/

Link til presentasjonene fra konferansen finner dere nederst på siden.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus vil kunne påvirke pasientforløpene til alle pasienter ved psykisk helsevern barn, voksne og ved Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er til nå publisert tre pakkeforløp:

  • Psykiske lidelser – pakkeforløp barn og unge
  • Psykiske lidelser – pakkeforløp voksne
  • Rusbehandling (TSB) – Pakkeforløp

I tillegg er det publisert et forløp for ivaretakelse av levevaner og somatisk helse.

I desember vil ytterligere tre pakkeforløp bli publisert. Disse vil tre i kraft 15.02.19.

  • Pakkeforløp for psykoselidelser
  • Pakkeforløp for tvangslidelser (OCD)
  • Pakkeforløp for spiseforstyrrelser barn og unge.

Mer informasjon om pakkeforløp vil bli publisert fortløpende.

Ved spørsmål kan prosjektleder Tarald Sæstad kontaktes på tlf 75570915/95140699 eller mail: Tarald.saestad@nordlandssykehuset.no

Her er presentasjonene: