Pakkeforløp psykisk helse og rus

Mandag 08.10.18 ble det arrangert en regional lanserings og implementeringskonferansen for pakkeforløp psykisk helse og rus. 

De første pakkeforløpene er nå publisert og kan leses gjennom Helsedirektoratet sine informasjonssider om pakkeforløp. Konferansen samlet ca 100 deltakere i Festsalen, samt at et ukjent antall deltakere fulgte strømming av konferansen gjennom egne PC-er, kommunale møterom, konferanserom ved DPSene til Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset osv.

Konferansen i sin helhet kan sees her: https://companycast.live/webcast/2e342siu/

Link til presentasjonene fra konferansen finner dere nederst på siden.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus vil kunne påvirke pasientforløpene til alle pasienter ved psykisk helsevern barn, voksne og ved Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er til nå publisert tre pakkeforløp:

  • Psykiske lidelser – pakkeforløp barn og unge
  • Psykiske lidelser – pakkeforløp voksne
  • Rusbehandling (TSB) – Pakkeforløp

I tillegg er det publisert et forløp for ivaretakelse av levevaner og somatisk helse.

I desember vil ytterligere tre pakkeforløp bli publisert. Disse vil tre i kraft 15.02.19.

  • Pakkeforløp for psykoselidelser
  • Pakkeforløp for tvangslidelser (OCD)
  • Pakkeforløp for spiseforstyrrelser barn og unge.

Mer informasjon om pakkeforløp vil bli publisert fortløpende.

Ved spørsmål kan prosjektleder Tarald Sæstad kontaktes på tlf 75570915/95140699 eller mail: Tarald.saestad@nordlandssykehuset.no

Her er presentasjonene:

Brukerinvolvering i pakkeforløpene, Line Eikenes Langsholt, rådgiver i brukermedvirkning, Helsedirektoratet.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Diverse/Konferanse pakkeforløp PHR/Brukerinvolvering i pakkeforløpene, Line Eikenes Langsholt, rådgiver i brukermedvirkning, Helsedirektoratet.pdfBrukerinvolvering i pakkeforløpene, Line Eikenes Langsholt, rådgiver i brukermedvirkning, Helsedirektoratet.pdfpdf505701
Bø Barne og ungdomsteam, Gunnhild Paulsen, Bø kommune og Linda Haug, Vesterålen barnevern.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Diverse/Konferanse pakkeforløp PHR/Bø Barne og ungdomsteam, Gunnhild Paulsen, Bø kommune og Linda Haug, Vesterålen barnevern.pdfBø Barne og ungdomsteam, Gunnhild Paulsen, Bø kommune og Linda Haug, Vesterålen barnevern.pdfpdf440738
Innhold i pakkeforløpene, Torhild Torjussen Hovdal, seniorrådgiver - psykiater, Helsedirektoratet.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Diverse/Konferanse pakkeforløp PHR/Innhold i pakkeforløpene, Torhild Torjussen Hovdal, seniorrådgiver - psykiater, Helsedirektoratet.pdfInnhold i pakkeforløpene, Torhild Torjussen Hovdal, seniorrådgiver - psykiater, Helsedirektoratet.pdfpdf2713715
Måling og evaluering. Kari Aanjesen Dahle, Helsedirektoratet og Bente Urfjell, Helsedirektoratet.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Diverse/Konferanse pakkeforløp PHR/Måling og evaluering. Kari Aanjesen Dahle, Helsedirektoratet og Bente Urfjell, Helsedirektoratet.pdfMåling og evaluering. Kari Aanjesen Dahle, Helsedirektoratet og Bente Urfjell, Helsedirektoratet.pdfpdf651843
Overordnet målsetting, Gitte Huus, Helsedirektoratet.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Diverse/Konferanse pakkeforløp PHR/Overordnet målsetting, Gitte Huus, Helsedirektoratet.pdfOverordnet målsetting, Gitte Huus, Helsedirektoratet.pdfpdf901748
Regional enhet for psykoser, Hedda Soløy-Nilsen, Psykiater, Nordlandssykehuset, Erling Kvig, Psykologspesialist.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Diverse/Konferanse pakkeforløp PHR/Regional enhet for psykoser, Hedda Soløy-Nilsen, Psykiater, Nordlandssykehuset, Erling Kvig, Psykologspesialist.pdfRegional enhet for psykoser, Hedda Soløy-Nilsen, Psykiater, Nordlandssykehuset, Erling Kvig, Psykologspesialist.pdfpdf822849
Somatisk helse og levevaner, Torhild Torjussen Hovdal, seniorrådgiver - psykiater, Helsedirektoratet.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Diverse/Konferanse pakkeforløp PHR/Somatisk helse og levevaner, Torhild Torjussen Hovdal, seniorrådgiver - psykiater, Helsedirektoratet.pdfSomatisk helse og levevaner, Torhild Torjussen Hovdal, seniorrådgiver - psykiater, Helsedirektoratet.pdfpdf1732906
Utvikling av pakkeforløpene, Kamilla Kvikstad Mathisen, Overlege, BUPA, Nordlandssykehuset.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Diverse/Konferanse pakkeforløp PHR/Utvikling av pakkeforløpene, Kamilla Kvikstad Mathisen, Overlege, BUPA, Nordlandssykehuset.pdfUtvikling av pakkeforløpene, Kamilla Kvikstad Mathisen, Overlege, BUPA, Nordlandssykehuset.pdfpdf1415399