Penger til innovasjonsprosjekter tildelt Nordlandssykehuset

I april var det frist for å søke Helse Nord om midler til innovasjonsprosjekter. Etter at komiteen hadde behandlet søknadene, ble det klart at Nordlandssykehuset mottok støtte til hele fem prosjekter. En fellesnevner for nesten alle prosjektene er bruk av ny teknologi og satsing på e-helse. I tillegg inngår samarbeid med næringsliv og Bodø kommune i flere av prosjektene.

Bente Fridtjofsen (tv) og Inger-Johanne Jarnæs gleder seg veldig til å utvikle et tjenestetilbud som er spesialtilpasset ungdomm
Bente Fridtjofsen (tv) og Inger-Johanne Jarnæs gleder seg veldig til å utvikle et tjenestetilbud som er spesialtilpasset ungdommenes ønsker og behov.

Antallet søknader til årets innovasjonsutlysning var lavt. I fjor kom det fra regionen over 20 søknader, men i år var tallet mye lavere. Åtte søknader kom inn til fristen. Totalt seks prosjekter ble innvilget støtte, hvorav altså fem fra Nordlandssykehuset.

- Selvfølgelig skulle vi gjerne sett at det kom inn enda flere søknader om innovasjonsmidler, men dette er likevel svært gledelig, sier medisinsk direktør Beate Sørslett.

- I fjor fikk vi ikke tildelt noen av innovasjonsmidlene, og det lave antallet totalt fra regionen i år har nok bidratt til at antall søknader som fikk støtte er så høyt. De prosjektene som ble tildelt støtte, har uansett til felles at de har fått svært gode vurderinger av komiteen som vurderte dem. Kvalitetene er altså høy.

Engasjert ungdom

- Disse prosjektene har også til felles at de passer perfekt inn i de føringene som er gitt i vår strategiske plan, påpeker Sørslett, som ser frem til å følge arbeidet i de ulike prosjektene.

Det ene av disse prosjektene er spesialtilpasset ungdommenes ønsker og behov. Klinikksjef Tony Bakkejord i Hode- og bevegelsesklinikken sier det er fott å se det positive engasjementet som er skapt rundt prosjektet, hvor også Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset har involvert seg.

- Det er også kjekt at Helse Nord ser nytten i det vi gjør, og støtter prosjektet med innovasjonsmidler. Vi ønsker å ta erfaringene fra revmatologisk poliklinikk med oss til andre fagområder hvor vi har ungdomspopulasjoner som kan ha nytte av tilpassede tilbud, sier Bakkejord

De fem prosjektene fra Nordlandssykehuset som mottok støtte er:

• «Tverrfaglig ungdomspoliklinikk – revmatologisk avdeling»

• «Medisinsk avstandsoppfølging av pasienter på tvers av omsorgsnivå» - 

• «Sensorteknologi til oppfølging av intermediærpasienter i spesialisthelsetjenesten» 

• «Digital oppfølging av peritoneal dialyse (PD) – pasienter – bruk av app for høsting og registrering av relevante data hjemme hos pasient»

• «Robotic Process Automation – Effektivisering og visualisering av pasientdata ved hjelp av digital medarbeider»