Brukerutvalget

Nordlandssykehusets brukerutvalg skal bidra til å skape et best mulig sykehus for pasienter og ansatte. Brukerutvalget er et forum for innspill fra organisasjonene, pasienter og pårørende.
Leder av Brukerutvalget sitter i Nordlandssykehusets styre, med tale- og forslagsrett.

Stortingsmelding nr.34 – 1996 – 97 definerer brukermedvirkning slik:

«De som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud»

Dette er medlemmene i Brukerutvalget:

Leder:

Barbara Priesmann, SAFO Nord

Nestleder:

Paul Daljord, FFO

Medlemmer:

Ole Andre Korneliussen, Mental Helse

Ivar Martin Nordgård, PROFO

Kitt-Anne Jorid Hansen, RIO

Sarah Isabel Dahl, FFO-NAAF

Mai-Helen Walsnes, Nordland eldreråd

Inga Karlsen, samisk representant

Emma Lovise Larsen, leder Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset

Paul Martin Strand, adm. dir Nordlandssykehuset

​Kontaktinformasjo​​n

Utvalgets leder: Barbara Priesemann
E-post: bpriesem@online.no
Telefon: 90 89 02 49

Utvalgets sekretær - konstituert inntil ny rådgiver er tilsatt: Petter Øien
E-post: petter.oien@nordlandssykehuset.no

Telefon: 959 15892

Postadresse:​
Nordlandssykehuset HF
Brukerutvalget
Postboks 1480, 8092 Bodø 

Regionalt brukerutvalg​

Se hjemmesiden for det regionale brukerutvalget (Helse Nord)​

​Brukerorganisasjoner i Norge

På helsenorge.no finner du oversikt over brukerorganisasjoner​

Møter og sakspapirer 2019

​Møter og sakspapirer 2018


​Møter og sakspapirer 2017


Møter og sakspapirer 2016


 

Årsmelding Brukerutvalget i Nordlandssykehuset 2017

Kommende møter i brukerutvalget

Tidligere møter i Brukerutvalget:

Møte i brukerutvalget. 1. oktober 2019https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-1-oktober-2019-2019-10-01Møte i brukerutvalget. 1. oktober 2019
Møte i Brukerutvalget 21. august 2018https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-21-august-2018-2018-08-21Møte i Brukerutvalget 21. august 2018
Møte i Brukerutvalget 18. juni 2018https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-18-juni-2018-2018-06-18Møte i Brukerutvalget 18. juni 2018
Møte i Brukerutvalget 27. september 2017https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-27-september-2017-2017-09-27Møte i Brukerutvalget 27. september 2017Agenda og sakspapirer legges ut her så snart de er sendt ut
Møte i Brukerutvalget 29. august 2017https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-29-august-2017-2017-08-29Møte i Brukerutvalget 29. august 2017Agenda og sakspapirer legges ut her så snart de er sendt ut
Møte i Brukerutvalget 12. juni 2017https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-12-juni-2017-2017-06-12Møte i Brukerutvalget 12. juni 2017Agenda og sakspapirer er sendt ut
Møte i Brukerutvalget 9. mai 2017 er AVLYSThttps://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-9-mai-2017-er-avlyst-2017-05-09Møte i Brukerutvalget 9. mai 2017 er AVLYSTSakspapirer og protokoll legges ut her så snart de er sendt ut
Møte i Brukerutvalget 18. april 2017https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-18-april-2017-2017-04-18Møte i Brukerutvalget 18. april 2017
Møte i Brukerutvalget 21. mars 2017https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-21-mars-2017-2017-03-21Møte i Brukerutvalget 21. mars 2017Protokollen er ute nå.
Møte i Brukerutvalget 14. februar 2017https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-14-februar-2017-2017-02-14Møte i Brukerutvalget 14. februar 2017Sakspapirene og protokollen fra dette møtet ligger ute nå.
Møte i Brukerutvalget 9. desember 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-9-desember-2016-2016-12-09Møte i Brukerutvalget 9. desember 2016
Møte i Brukerutvalget 8. november 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-8-november-2016-2016-11-08Møte i Brukerutvalget 8. november 2016
Møte i Brukerutvalget 14. september 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-14-september-2016-2016-09-14Møte i Brukerutvalget 14. september 2016
Møte i Brukerutvalget 6. juni 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-6-juni-2016-2016-06-06Møte i Brukerutvalget 6. juni 2016
Møte i Brukerutvalget 19. mai 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-19-mai-2016-2016-05-19Møte i Brukerutvalget 19. mai 2016
Møte i Brukerutvalget 19. april 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-19-april-2016-2016-04-19Møte i Brukerutvalget 19. april 2016
Møte i Brukerutvalget 8. mars 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-8-mars-2016-2016-03-08Møte i Brukerutvalget 8. mars 2016
Møte i Brukerutvalget 9. februar 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-9-februar-2016-2016-02-09Møte i Brukerutvalget 9. februar 2016


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.