Brukerutvalget

Brukerutvalget

Nordlandssykehusets brukerutvalg skal bidra til å skape et best mulig sykehus for pasienter og ansatte. Brukerutvalget er et forum for innspill fra organisasjonene, pasienter og pårørende.

Leder av Brukerutvalget sitter i Nordlandssykehusets styre, med tale- og forslagsrett.

Brukerutvalget er:

  • Et rådgivende organ for styret og direktøren i saker av strategisk karakter som angår tilbudet til pasienter og pårørende i Nordlandssykehusets virksomhetsområde.
  • Et forum for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende om generaliserte erfaringer innenfor Nordlandssykehusets ansvarsområde og oppgaver.
  • Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner.

Dette er medlemmene i Brukerutvalget

Leder:

Paul Daljord

Paul Daljord, FFO

Nestleder:

Gunn Strand Hutchinson

Gunn Strand Hutchinson, SAFO

Medlemmer:

Ole Andre Korneliussen, Mental Helse

Ivar Martin Nordgård, Kreftforeningen

Linn Christin Sørtorp, RIO

Victor Torrisen, MARBORG

Mai-Helen Walsnes, Nordland eldreråd

Ole Henrik Bjørkmoli Lifjell, samisk representant

Marie Dahlskjær, leder Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset

Paul Martin Strand, adm. dir Nordlandssykehuset

​Kontaktinformasjo​​n

Utvalgets leder: Paul Daljord
E-post: post.pdaljord@gmail.com
Telefon: 91 36 19 37

Utvalgets sekretær - rådgiver Sissel Eidhammer
E-post: sissel.eidhammer@nordlandssykehuset.no

Telefon:  75 57 19 45

Postadresse:​
Nordlandssykehuset HF
Brukerutvalget
Postboks 1480, 8092 Bodø 

Regionalt brukerutvalg​

Se hjemmesiden for det regionale brukerutvalget (Helse Nord)​

Nettkurs for brukermedvirkning på systemnivå

Her finner du info om nettkurset


Møteplan 2021

Møteplan 2020

Her finner du møteplanen

Referater 2020

Referater 2019


Referater 2018


Referater 2017


Referater 2016


Reiseregning og honorarskjema

Medlemmer i brukerutvalget benytter skjemaet nedenfor til reiseregning.

  • Reiseregninger utbetales hver torsdag. 
  • Honorarer utbetales den 12. hver måned. Honorarskjemaet må registreres innen den 25. måneden før for å komme med i utbetalingen.  

Reiseregning ikke ansatt.xls

Honorarskjema brukermedvirkning.pdf

 
Årsmelding Brukerutvalget i Nordlandssykehuset 2018

Årsmelding Brukerutvalget i Nordlandssykehuset 2017


Fant du det du lette etter?