Helsenorge

Fagdag for Lofotleger

I tett samarbeid arrangerer Nordlandssykehuset HF ved samhandlingsavdelingen og Lofotens kommuner to årlige fagdager for leger ansatt i både spesialist- og primærhelsetjenesten.


Fagdagen for 2021 er avlyst. Ny dato for 2022 kommer. ​


Om f​agdagen

Helsevesenet er i stadig omstilling og endring, og fagdagene er en viktig arena for samhandling og en møteplass for kunnskapsutveksling og felles faglig oppdatering.

Fagdagen er godkjent som poenggivende seks timer i allmennmedisin.

Programmet som utarbeides er satt sammen av representanter fra begge tjenestene. 
Fant du det du lette etter?