Fagdag for Lofotleger

I tett samarbeid arrangerer Nordlandssykehuset HF ved samhandlingsavdelingen og Lofotens kommuner to årlige fagdager for leger ansatt i både spesialist-og primærhelsetjenesten.

Programmet er satt sammen av representanter fra begge tjenestene. 

Helsevesenet er i stadig omstilling og endring, og fagdagene er en viktig arena for samhandling og en møteplass for kunnskapsutveksling og felles faglig oppdatering.

Fagdagen er godkjent som poenggivende seks timer i allmennmedisin.Fant du det du lette etter?