HELSENORGE

Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 9. mai 2022

Sakene 001-013

Saksliste for strategisk samarbeidsutvalgsmøte

 • SSU sak 1-2022 - Godkjenning innkalling og saksliste
 • SSU sak 2-2022  Oppnevning av nye medlemmer til SSU
 • SSU sak 3-2022 Oppfølging av partnerskapsmøtets handlingsplan for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten
 • SSU sak 4-2022 - Helsefelleskapets arbeidsform og saksforberedelser
 • SSU sak 5-2022 - Mandat implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.
 • SSU sak 6-2022 - Medisinsk avstandsoppfølging innen klinisk ernæringsbehandling i spesialist- og primærhelsetjeneste
 • SSU sak 7-2022 - Samhandlingsarenaer i helsefellesskapsmodell
 • SSU sak 8-2022 - Fremskrivningsdata for Helsefellesskapets område
 • SSU sak 9-2022 - Dialog- og partnerskapsmøte 2022
 • SSU sak 10-2022 - Møteplan Helsefellesskapets utvalg
 • SSU sak 11-2022 - Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler
 • SSU sak 12-2022 - Orienteringssaker
 • SSU sak 13-2022 - Referatsaker
    • Ad 3. dose koronavaksine (to brev)
    • Bekymring for sengekapasiteten ved Nlsh Vesterålen (to brev)
    • Referater fra dialogmøter om helsefellesskap med kommunene i Salten og Lofoten (13 referater)
    • Nyhetsbrev
    • Innspill til NHSP fra Saltdal kommune
    • Ad flyktninger fra Ukraina
Fant du det du lette etter?