Fastlegerådet

Fastlegerådet er opprettet av OSO for å skape en møteplass for fastlegene som gruppe.

​Sammensetning Fastlegerådet

Fastlegerådet Ved Nordlandssykehuset består av representanter fra fastlegene og  Nordlandssykehuset. Én praksiskonsulent er også medlem av fastlegerådet.

Hver vertskommune har én representant. I tillegg velger regionene Lofoten, Salten og Vesterålen én representant hver. Administrerende direktør ved Nordlandssykehuset utpeker helseforetakets representanter
​Fastlegerådets medlemmer 2021
​Navn
​Kommune/funksjon
​E-post
​Ingebjørn Bleidvin
​K-overlege/fastlege Hadsel
​ingebjorn.bleidvin@hadsel.kommune.no
​Øydis Hana
​Fastlege Vestvågøy
oydis.hana@gmail.com
​Knut Marius Olsen
​Fastlege Vågan
knutmols@gmail.com
​Stefan Bringsli
​Fastlege Fauske
​stefan.bringsli@gmail.com
​Stefan Kjelling
​Fastlege Bodø
​stefan.kjelling@bodo.kommune.no
​Marianne Franing
Fastlege Saltdal
Vara for Kjelling
marianne.franing@salths.nhn.no
​Marianne Franing
Fastlege Saltdal
Vara for Bringsli
marianne.franing@salths.nhn.no
​Pontus Helmer
​Fastlege Vestvågøy 
Vara for Hana
pontushelmer@gmail.com
​Martin Larsen Drageset
​Fastlege Hadsel
Vara for Ingebjørn
martin.larsen.drageset@hadsel.kommune.no
​Magnus Fosen Skoglund
PKO – Vesterålen. 
Leder av fastlegerådet
magsko@hadsel.kommune.no
​Terje Tollåli
​Avdelingsoverlege Medisinsk klinikk
​Nordlandssykehuset HF, Bodø
​Harald Stordahl
​Klinikksjef Prehospital klinikk
​Nordlandssykehuset HF, Bodø
​Kristin Nygård-Odeh
​Overlege Psykisk helse- og rusklinikken
​Nordlandssykehuset HF, Bodø
​Tonje Hansen
​Fagsjef
​Nordlandssykehuset HF, Bodø
​Kjartan Koi
​Overlege Kirurgisk klinikk
​Nordlandssykehuset HF, Bodø

Sekretariat/saksbehandling

Samhandlingsavdelingen ved Nordlandssykehuset er Fastlegerådets sekretariat/saksbehandlerinstans.

Fastlegerådets mandat

  • Fastlegerådet er et rådgivende utvalg.
  • Fastlegerådet uttaler seg i saker som angår endring og utvikling av rutiner, oppgavefordeling og forbedringsarbeid/nytenkning.
  • Saker til Fastlegerådet meldes inn til sekretariatet.
  • Sekretariatet sender kopi av innkalling og referat fra møtene til alle kommunene i nedslagsfeltet.

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) og samarbeid med Fastlegerådet

Saker som har vært til behandling, råd og endringer i rutiner, oppgaver og nyutvikling rapporteres til OSO.

Kontaktinformasjon

Trude Kristin Kristensen
Kommende møter


Møtereferater

2021


2020

2019

 
Fant du det du lette etter?