HELSENORGE

Fastlegerådet

Fastlegerådet er opprettet av OSO for å skape en møteplass for fastlegene som gruppe.

​Sammensetning Fastlegerådet

Fastlegerådet Ved Nordlandssykehuset består av representanter fra fastlegene og  Nordlandssykehuset. Én praksiskonsulent er også medlem av fastlegerådet.

Hver vertskommune har én representant. I tillegg velger regionene Lofoten, Salten og Vesterålen én representant hver. Administrerende direktør ved Nordlandssykehuset utpeker helseforetakets representanter.

Representerer
​Medlemmer​Vara​
​K-overlege/ fastlege Hadsel​
Ingebjørn Bleidvin
Martin Larsen Drageset
​Fastlege Vestvågøy,
leder av fastlegerådet
​Øydis Hana
​​Pontus Helmer
​Fastlege Vågan
​​Knut Marius Olsen

​Fastlege Vesterålen

Fastlege Bodø
Stefan Kjelling​

​Fastlege Saltdal
Marianne Franing
​PKO Vesterålen

Erik Martinsen​, Praksiskonsulent

​Fra Nordlandssykehuset​

​Avdelingsoverlege Medisinsk klinikk
​Terje Tollåli


​Klinikksjef, Psykisk
helse- og rusklinikken
Hedda Soløy-Nilsen
Fagsjef
​Tonje HansenSekretariat/saksbehandling

Samhandlingsavdelingen ved Nordlandssykehuset er Fastlegerådets sekretariat/saksbehandlerinstans.

Fastlegerådets mandat

  • Fastlegerådet er et rådgivende utvalg.
  • Fastlegerådet uttaler seg i saker som angår endring og utvikling av rutiner, oppgavefordeling og forbedringsarbeid/nytenkning.
  • Saker til Fastlegerådet meldes inn til sekretariatet.
  • Sekretariatet sender kopi av innkalling og referat fra møtene til alle kommunene i nedslagsfeltet.

Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten og samarbeid med Fastlegerådet

Overordnet samarbeidsorgan er avviklet og strategisk samarbeidsutvalg (SSU) vil på mange måter være erstatter. Fastlegerådet​ behandlet rådets fremtid i sitt møte 1. juni 2022 og gjorde følgende vedtak:

  1. Fastlegerådet anbefaler Nordlandssykehuset å drøfte fastlegerådets rolle i helsefellesskapet.
  2. Fastlegerådet anbefaler at det ikke avholdes møte i rådet før Nordlandssykehuset og strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har tatt stilling til eventuell funksjon og mandat.

Legeforeningen har sammen med kommunenes sentralforbund (KS) laget en veileder for fastlegenes representasjon i helsefellesskap​

Kontaktinformasjon

Trude Kristin Kristensen


Tidligere avholdte møter i Fastlegerådet

Møte i Fastlegerådet, 18. mars 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-fastlegeradet-18-mars-2021Møte i Fastlegerådet, 18. mars 2021
Fastlegerådet 6. oktober 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/fastlegeradet-6-oktober-2021Fastlegerådet 6. oktober 2021Sakene 023-034
Møte i Fastlegerådet, 16. desember 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-fastlegeradet-16-desember-2021Møte i Fastlegerådet, 16. desember 2021Sakene 030-044
Møte i Fastlegerådet, 14. mars 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-fastlegeradet-14-mars-2022Møte i Fastlegerådet, 14. mars 2022Sakene 01-11
Møte i Fastlegerådet, 1. juni 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-fastlegeradet-1-juni-2022Møte i Fastlegerådet, 1. juni 2022Sakene 12-19


Møtereferater

2020

2019

 

Fant du det du lette etter?