Samhandlingskonferansen 2016

Her finner du presentasjonene som ble holdt under 
Samhandlingskonferansen i Svolvær 14. og 15. juni 2016.

E-helsedir - Marit Skjerven.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/E-helsedir - Marit Skjerven.pdfE-helsedir - Marit Skjerven.pdfpdf1570416
Brukermedvirkning - Arild_Amundsen.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Brukermedvirkning - Arild_Amundsen.pdfBrukermedvirkning - Arild_Amundsen.pdfpdf5756175
Framtidens primærhelsetjeneste - Svein Lie.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Framtidens primærhelsetjeneste - Svein Lie.pdfFramtidens primærhelsetjeneste - Svein Lie.pdfpdf2504374
Verdig transport av psykisk syke - Irene F.Pedersen og Torun Blokhus.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Verdig transport av psykisk syke - Irene F.Pedersen og Torun Blokhus.pdfVerdig transport av psykisk syke - Irene F.Pedersen og Torun Blokhus.pdfpdf2877565
Hvordan nå målene - Tor Åm.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Hvordan nå målene - Tor Åm.pdfHvordan nå målene - Tor Åm.pdfpdf2133017
Hvordan nå målene i samhandlingsreformen om bedre folkehelse - Raymond Dokmo.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Hvordan nå målene i samhandlingsreformen om bedre folkehelse - Raymond Dokmo.pdfHvordan nå målene i samhandlingsreformen om bedre folkehelse - Raymond Dokmo.pdfpdf620960
Fremtidens primærhelsetjeneste - Olav Elvemo.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Fremtidens primærhelsetjeneste - Olav Elvemo.pdfFremtidens primærhelsetjeneste - Olav Elvemo.pdfpdf954853
Elektroniske varslingsmuligheter - Kathrine B. Svendsen.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Elektroniske varslingsmuligheter - Kathrine B. Svendsen.pdfElektroniske varslingsmuligheter - Kathrine B. Svendsen.pdfpdf3627570
Nasjonal helse-og sykehusplan Paul Martin Strand.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Nasjonal helse-og sykehusplan Paul Martin Strand.pdfNasjonal helse-og sykehusplan Paul Martin Strand.pdfpdf1453605
Samhandlingskonferansen - Linda Dokmo - Husbanken.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Samhandlingskonferansen - Linda Dokmo - Husbanken.pdfSamhandlingskonferansen - Linda Dokmo - Husbanken.pdfpdf3315170
Presentasjon samarbeidsavtaler som verktøy for samhandling - Kristian Dyrkorn - Deloitte.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Presentasjon samarbeidsavtaler som verktøy for samhandling - Kristian Dyrkorn - Deloitte.pdfPresentasjon samarbeidsavtaler som verktøy for samhandling - Kristian Dyrkorn - Deloitte.pdfpdf543340
Å trø i hverandres bed - Beate Brinchmann og Lene Hellesvik.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Samhandlingskonferansen 2016/Å trø i hverandres bed - Beate Brinchmann og Lene Hellesvik.pdfÅ trø i hverandres bed - Beate Brinchmann og Lene Hellesvik.pdfpdf11058198

​​
Fant du det du lette etter?