Tjenesteavtaler

Partene skal i tjenesteavtaler og retningslinjer gi mer detaljerte bestemmelser, blant annet om konkrete pasientforløp, ansvars- og rollefordeling, partenes informasjons og veiledningsansvar, finansiering, organisering, og om eventuelt behov for avklaring av arbeidsgiveransvar.

Tjenesteavtalene er vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale, og er på samme måte som Overordnet samarbeidsavtale rettslig bindende mellom partene med mindre annet fremgår.

I tilfelle motstrid mellom Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale(r) skal Overordnet samarbeidsavtale ha forrang.

Tjenesteavtale 1

Tjenesteavtale 2

Tjenesteavtale 3+5

Tjenesteavtale 4

Tjenesteavtale 6

Tjenesteavtale 7

Tjenesteavtale 8

Tjenesteavtale 9

Tjenesteavtale 10

Tjenesteavtale 11 

Tjenesteavtale 12

Tjenesteavtale 13

Fant du det du lette etter?