Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset har vært i drift siden juni 2017. Rådet skal arbeide for ungdoms brukermedvirkning. Hva må helsepersonell være oppmerksomme på for at ungdom skal oppleve seg inkludert og ivaretatt på sykehuset? Hvordan kan helsepersonell snakke med ungdom på en bra måte?

Rådet har to oppgaver:

 • Å ta opp saker de mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med Nordlandssykehuset
 • Å være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom

Rådet består nå av 10 ungdommer i alderen 17-25 år

Her kan du lese om det å være ungdom før, under og etter behandling i sykehuset

Dette er medlemmene i Ungdomsrådet:

 • Marie Dahlskjær (leder), Norsk revmatikerforening sin Barne- og ungdomsrevmatikergruppe (BURG), Bodø

 • Lars Herman Nordland (nestleder), MHU, Bodø

 • Sofie Jonette Berg, FFHB, Bodø

 • Viktoria Linea Høybakk, Sortland/Hadsel

 • Sarah Gjerstad, HLFU, Vestvågøy

 • Danielle Johanna Hansen, MHU, Bodø

 • Mathias Klæboe, Hadsel

 • Bendik Laumann Vedal, NHFU og CP-foreningen, Brønnøysund

 • Susanne Regina Inga, Samisk representant, Sortland

 • Trine-Lise Antonsen, Bodø


ungdomsrådet foran sykehuset

Bilde fra møte i Ungdomsrådet februar 2020

Kontaktinformasjon:

Leder: Marie Dahlskjær, e-post: marie-15@hotmail.com.

Nestleder: Lars Herman Nordland, e-post: larsnord98@hotmail.com

Koordinator: Sissel Eidhammer, e-post: sissel.eidhammer@nordlandssykehuset.no

Referater 2020

Referater 2019

Referater 2018

Referater 2017
Årsmelding Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset 2017Fant du det du lette etter?