Ungdomsrådet 2019

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset har vært i drift siden juni 2017. Rådet skal arbeide for ungdoms brukermedvirkning. Hva må helsepersonell være oppmerksomme på for at ungdom skal oppleve seg inkludert og ivaretatt på sykehuset? Hvordan kan helsepersonell snakke med ungdom på en bra måte?

Rådet har to oppgaver:

 • Å ta opp saker de mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med Nordlandssykehuset
 • Å være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom

Rådet består nå av 12 ungdommer (5 gutter og 7 jenter) i alderen 17-25 år.

Dette er medlemmene i Ungdomsrådet:

 • Marie Dahlskjær (leder), BURG, Bodø
 • Lars Herman Nordland (nestleder), MHU, Bodø
 • Sofie Jonette Berg, FFHB, Bodø
 • Viktoria Linea Høybakk, Sortland/Hadsel
 • Sarah Gjerstad, HLFU, Vestvågøy
 • Danielle Johanna Hansen, MHU, Bodø
 • Mathias Klæboe, Hadsel
 • Nikolai Raabye Haugen, LNT og Unge funksjonshemmede, Andenes             
 • Bendik Laumann Vedal, NHFU og CP-foreningen, Brønnøysund
 • Susanne Regina Inga, Samisk representant, Sortland
 • Trine-Lise Antonsen, Bodø

Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset
Foto fra første møte i Ungdomsrådet for perioden 2019-21, den 6. juni 2019.

Kontaktinformasjon:

Leder: 

Marie Dahlskjær, e-post: marie-15@hotmail.com.

Nestleder:

Lars Herman Nordland, e-post: larsnord98@hotmail.com

Ungdomsrådet kan også kontaktes på e-post: ungdomsradet@nlsh.no

Koordinator:

Sissel Eidhammer, e-post: sissel.eidhammer@nordlandssykehuset.no

Referater 2020

Referater 2019

Referater 2018

Referater 2017


Årsmelding Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset 2017


Fant du det du lette etter?