Ungdomsrådet 2019

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset har vært i drift siden juni 2017. Rådet skal arbeide for ungdoms brukermedvirkning. Hva må helsepersonell være oppmerksomme på for at ungdom skal oppleve seg inkludert og ivaretatt på sykehuset? Hvordan kan helsepersonell snakke med ungdom på en bra måte?

Rådet har to oppgaver:

 • Å ta opp saker de mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med Nordlandssykehuset
 • Å være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom

Rådet består nå av 12 ungdommer (5 gutter og 7 jenter) i alderen 17-25 år.

Dette er medlemmene i Ungdomsrådet:

 • Marie Dahlskjær (leder), BURG, Bodø
 • Lars Herman Nordland (nestleder), MHU, Bodø
 • Sofie Jonette Berg, FFHB, Bodø
 • Viktoria Linea Høybakk, Sortland/Hadsel
 • Sarah Gjerstad, HLFU, Vestvågøy
 • Danielle Johanna Hansen, MHU, Bodø
 • Mathias Klæboe, Hadsel
 • Nikolai Raabye Haugen, LNT og Unge funksjonshemmede, Andenes             
 • Bendik Laumann Vedal, NHFU og CP-foreningen, Brønnøysund
 • Susanne Regina Inga, Samisk representant, Sortland
 • Trine-Lise Antonsen, Bodø

Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset
Foto fra første møte i Ungdomsrådet for perioden 2019-21, den 6. juni 2019.

Kontaktinformasjon:

Leder: 

Marie Dahlskjær, e-post: marie-15@hotmail.com.

Nestleder:

Lars Herman Nordland, e-post: larsnord98@hotmail.com

Ungdomsrådet kan også kontaktes på e-post: ungdomsradet@nlsh.no

Koordinator:

Sissel Eidhammer, e-post: sissel.eidhammer@nordlandssykehuset.no

Referater fra møter i Ungdomsrådet:

2017-1 Referat møte i ungdomsrådet 19. juni 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Ungdomsrådet/Referater/Referat ungdomsrådet 2017/2017-1 Referat møte i ungdomsrådet 19. juni 2017.pdf2017-1 Referat møte i ungdomsrådet 19. juni 2017.pdfpdf132720
2017-2 Referat helgesamling i ungdomsrådet september 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Ungdomsrådet/Referater/Referat ungdomsrådet 2017/2017-2 Referat helgesamling i ungdomsrådet september 2017.pdf2017-2 Referat helgesamling i ungdomsrådet september 2017.pdfpdf78029
2017-3 Referat møte i ungdomsrådet 11.oktober 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Ungdomsrådet/Referater/Referat ungdomsrådet 2017/2017-3 Referat møte i ungdomsrådet 11.oktober 2017.pdf2017-3 Referat møte i ungdomsrådet 11.oktober 2017.pdfpdf69952
2017-4 Referat møte i ungdomsrådet 15. november 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Ungdomsrådet/Referater/Referat ungdomsrådet 2017/2017-4 Referat møte i ungdomsrådet 15. november 2017.pdf2017-4 Referat møte i ungdomsrådet 15. november 2017.pdfpdf65622
2018-1 Referat møte i ungdomsrådet 8.januar 2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Ungdomsrådet/Referater/Referat ungdomsrådet 2018/2018-1 Referat møte i ungdomsrådet 8.januar 2018.pdf2018-1 Referat møte i ungdomsrådet 8.januar 2018.pdfpdf336355
2018-2 Referat møte i ungdomsrådet 13. mars 2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Ungdomsrådet/Referater/Referat ungdomsrådet 2018/2018-2 Referat møte i ungdomsrådet 13. mars 2018.pdf2018-2 Referat møte i ungdomsrådet 13. mars 2018.pdfpdf386269
2018-3 Referat helgesamling 6-8 april 2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Ungdomsrådet/Referater/Referat ungdomsrådet 2018/2018-3 Referat helgesamling 6-8 april 2018.pdf2018-3 Referat helgesamling 6-8 april 2018.pdfpdf251628
2019-1 Referat møte i ungdomsrådet 19.02-19.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Ungdomsrådet/Referater/Referat ungdomsrådet 2019/2019-1 Referat møte i ungdomsrådet 19.02-19.pdf2019-1 Referat møte i ungdomsrådet 19.02-19.pdfpdf296003
2019-2 Referat fra Helgesamling i UR 29. til 31.mars 2019.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Ungdomsrådet/Referater/Referat ungdomsrådet 2019/2019-2 Referat fra Helgesamling i UR 29. til 31.mars 2019.pdf2019-2 Referat fra Helgesamling i UR 29. til 31.mars 2019.pdfpdf250831
2019-3 Referat fra møte i Ungdomsrådet 6. juni 201919.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Ungdomsrådet/Referater/Referat ungdomsrådet 2019/2019-3 Referat fra møte i Ungdomsrådet 6. juni 201919.pdf2019-3 Referat fra møte i Ungdomsrådet 6. juni 201919.pdfpdf81145
2019-4 Referat fra møte i Ungdomsrådet 21. oktober 2019.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Ungdomsrådet/Referater/Referat ungdomsrådet 2019/2019-4 Referat fra møte i Ungdomsrådet 21. oktober 2019.pdf2019-4 Referat fra møte i Ungdomsrådet 21. oktober 2019.pdfpdf170290
2019-5 Referat fra møte i Ungdomsrådet 4. desember 2019.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Ungdomsrådet/Referater/Referat ungdomsrådet 2019/2019-5 Referat fra møte i Ungdomsrådet 4. desember 2019.pdf2019-5 Referat fra møte i Ungdomsrådet 4. desember 2019.pdfpdf311943


Årsmelding Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset 2017

Fant du det du lette etter?