Ungdom i sykehuset

Å være ung på et sykehus kan oppleves som overveldende og slitsomt. Du får en masse informasjon du føler du må huske og du må ofte forholde deg til nye rutiner og mange ulike personer. Mange ungdommer blir usikre og noen gruer seg. Det er mye å huske på uansett om det bare er en dagstur for en undersøkelse eller om du skal innlegges.
På Nordlandssykehuset ønsker vi at du skal føle deg trygg og ha oversikt over det du skal igjennom. Da må vi sørge for at vi gir god og forståelig informasjon om din sykdom og behandling. Når du skal være hos oss over flere dager, vil vi gjøre vårt beste for at du skal kunne holde kontakt med venner og familie og legge til rette for skolegang om du ønsker dette.

På denne siden gir Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset deg noen tips slik at du kan stille best mulig forberedt før du kommer til behandling, hva du kan vente deg under oppholdet og hva det kan være greit å vite om når du skal hjem igjen. Rettigheter

Som ungdom på sykehuset har du mange rettigheter. Hvilke rettigheter du har vil avhenge av alderen din.

12-16 år

 • Rett til å få samme informasjon som foreldrene dine om sykdommen din, behandling og lignende. Informasjonen skal være i en form du forstår.
 • Rett til å være med på å bestemme hvilken behandling du skal få.
 • Rett til å være med å bestemme hvilken informasjon som skal gis til foreldrene dine.

  Likevel: er du under 18 år har foreldrene dine rett på informasjon hvis den er nødvendig for at de skal kunne ivareta foreldreansvaret sitt. I noen tilfeller kan det likevel være så gode grunner for ikke å informere foreldre, at det bør respekteres. Dersom informasjon utleveres til dine foreldre, skal du få beskjed om det.

16-18 år

 • Når du har fylt 16 år, er du helserettslig myndig.
 • Rett til å bestemme selv i saker som angår din egen helse.
 • Rett på informasjon tilpasset deg og dine behov slik at du forstår den og kan ta overveide valg.
 • Rett til å si ja eller nei til undersøkelse og behandling og til å velge din egen fastlege.
 • Rett til å bestemme hvem som skal vite om hva du forteller til legen.
 • Rett til å bestemme om foreldrene dine eller andre skal være med deg til undersøkelse eller behandling.
 • Rett til å velge om opplysninger og prøver fra deg kan bli brukt til forskning. 

Alle under 18 år

 • Rett til å ha noen hos deg når du er på sykehus. En av foreldrene dine eller en annen voksen du kjenner, har rett til å få overnatte i nærheten av deg. Minst en av de voksne har rett til å få mat på sykehuset slik at dere kan spise måltidene sammen.
 • Rett til lek, aktiviteter og skoleundervisning når du ligger på sykehuset.
 • Rett til å få vite hva som feiler deg og hva slags hjelp du kan få.
 • Rett til å få en forståelig forklaring på hva som skal skje med deg på sykehuset. 
 
 
 


Ønsker du å vite mer om hvilke rettigheter du har?

LovdataPasient- og brukerombudet

ung.no


Fant du det du lette etter?