Skal forske på spiseforstyrrelse og familien

Nå skal stipendiatene Jannike Karlstad og Karin Hartviksen gjennomføre to phd-prosjekter ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser (SPIS). – Dette betyr enormt mye for samarbeidet mellom Nordlandssykehuset og Nord universitet og er selvsagt helt fantastisk for SPIS, sier professor Berit Støre Brinchmann som er prosjektleder og veileder for begge stipendiatene.

Teamet fotografert på kick off-møte ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser.

​Fra venstre: Ragni Adelsten Stokland, medforsker, Jannike Karlstad, stipendiat, Karin Hartviksen, stipendiat, Karin Torvik, veileder, Berit Brinchmann, prosjektleder og veileder, og Mari Wattum, medforsker. 

- Bare det at vi får gjennomført to så omfattende studier ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser er i seg selv veldig gode nyheter for Nordlandssykehuset. Det er tøff kamp om disse stipendiatstillingene, og vi nådde fram og fikk to av seks interne stipendiatstillinger ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet i denne runden, forteller Brinchmann.

Skarp konkurranse

Med phd-prosjektene som Karlstad og Hartviksen skal gjennomføre blir det seks år med forskning ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser.  Det var totalt 19 søkere til stipendiatstillingene, som Karlstad og Hartviksen fikk i skarp konkurranse med mange kvalifiserte søkere. Karlstad har lang erfaring som miljøterapeut ved SPIS, og det er ekstra gledelig for SPIS at en med lang praksiserfaring ved enheten nå skal gjennomføre forskning her. Karlstad skal gjennomføre en kvalitativ studie, der hun undersøker hvordan det er å være foreldre/søsken/pårørende til en ung voksen med spiseforstyrrelse.

Den andre stipendiaten (Hartviksen) skal undersøke effekten multifamilieterapi i behandlingen av unge kvinner med alvorlig spiseforstyrrelser. Dette er en kvantitativ studie som skal bruke registerdata som er samlet inn ved Nordlandssykehuset.

Medforskere

Forskergruppen har også knyttet til seg to medforskere med dobbeltkompetanse, erfaringskunnskap som pasient eller pårørende. Disse vil delta og bidra i begge phd-prosjektene gjennom hele prosessen.

Nylig ble det gjennomført et oppstartsmøte i Nordlandssykehuset hvor prosjektledelsen, stipendiatene, medforskere og veilederne planla arbeidet som ligger foran dem fram mot prosjektslutt i 2021. I forbindelse med oppstartmøtet har vi hatt veiledning av professor Marit Borg som har lang erfaring med samarbeidsbasert forskning.  Vi har også arrangert en åpen dag om samarbeidsbasert forskning ved Nord Universitet.

- Begge disse phd-prosjektene er altså forankret i Nordlandssykehuset og i Psykisk helse og rus-klinikken og skjer i et samarbeid med Nord universitet. Veldig bra for begge parter, sier Brinchmann.