Skjerper inn reglene for ledsager

På grunn av økt smittetrykk, har Nordlandssykehuset endret rutinene for hvem som kan ha med ledsager inn i sykehusene.

    Skjerper regler for ledsager


Følgende pasientgrupper kan ha med seg ledsager til sin timeavtale i Nordlandssykehuset:
  • Barn 0-18 år
  • Pasienter med fysiske eller psykiske handicap
  • Fødepasienter
  • Alvorlig syke pasienter
 
Besøksrutinene er uendret. 

  • Alle besøk må avtales på forhånd. Dette gjøres med avdelingen der pasienten ligger.
  • Det tillates kun 1 besøkende pr gang
  • Det tillates kun 2 ulike besøkende under hele oppholdet
 
Fødende kan fortsatt ha partner sammen med seg ved ultralyd, under fødsel og under barseloppholdet etter fødsel.
 
Alle som har et nødvendig ærend inn i sykehuset, men som ikke er pasienter (ledsager, foresatte og pårørende), skal screenes ved ankomst (besvare spørsmål for å bekrefte at man ikke er smittet eller syk).
 
Vi vurderer våre rutiner fortløpende i tråd med smitteutviklingen i vår region. For oppdatert informasjon, følg våre beredskapssider på nordlandssykehuset.no