Smittevernregler for pasienter, ansatte og besøkende etter hjemkomst fra grønne land – basert på råd fra FHI og de regionale helseforetakene

Disse reglene kommer i tillegg til karantene- og isolasjonsregler etter reiser til røde land, nærkontakt med Covid-positiv eller påvist Covid.

innsjekking ved automat ved ankomst sykehuset

Reglene gjelder personer som har vært på reise i grønne land utenfor Norge hvor det er mindre enn 10 dager siden innreise til Norge.

Pasienter – poliklinikk og dagbehandling

  • Får utlevert munnbind ved ankomst til sykehuset og oppfordres til å holde best mulig avstand til andre personer og være bevisst håndhygiene.
  • Bes om å komme så punktlig som mulig til fastsatt tidspunkt.
  • Ved behov for ledsager bør pasienter ha med ledsager som ikke har vært utenfor Norge siste 10 dager.

Pasienter – innlagte

  • Pasienter som har vært på reise utenfor Norge de siste 10 dager blir tatt Covid-19 prøve av, og satt i karantene på rom inntil negativt svar foreligger.
  • Planlagte innleggelser, inklusive operasjoner, vil bli forsøkt flyttet til 10 dager etter hjemkomst fra utlandet

Besøkende

  • Som hovedregel tillates ikke besøk av personer i karantene, isolasjon eller av personer som har vært utenfor Norge i løpet av de siste 10 dager. 

Ansatte

  • Ansatte som har vært på reise i røde land eller hatt nærkontakt med Covid-19 smittet skal i karantene. Ansatte som har vært på reise i grønne land skal testes og ha negativt prøvesvar før de møter på arbeid dersom det er mindre enn 10 dager siden innreise til Norge.