Smittevernregler for pasienter, ansatte og besøkende etter hjemkomst fra gule land – basert på råd fra FHI og de regionale helseforetakene

Disse reglene kommer i tillegg til karantene- og isolasjonsregler etter reiser til røde land, nærkontakt med Covid-positiv eller påvist Covid.

innsjekking ved automat ved ankomst sykehuset

Reglene gjelder personer som har vært på reise i gule land utenfor Norge hvor det er mindre enn 10 dager siden innreise til Norge.

Her finner du FHIs til enhver tid oppdaterte oversikt over hvilken farge de forskjellige landene har

Pasienter – poliklinikk og dagbehandling

  • Får utlevert munnbind ved ankomst til sykehuset og oppfordres til å holde best mulig avstand til andre personer og være bevisst håndhygiene.
  • Bes om å komme så punktlig som mulig til fastsatt tidspunkt.
  • Ved behov for ledsager bør pasienter ha med ledsager som ikke har vært utenfor Norge siste 10 dager.

Pasienter – innlagte

  • Pasienter som har vært på reise utenfor Norge de siste 10 dager blir tatt Covid-19 prøve av, og satt i karantene på rom inntil negativt svar foreligger.
  • Planlagte innleggelser, inklusive operasjoner, vil bli forsøkt flyttet til 10 dager etter hjemkomst fra utlandet

Besøkende

  • Som hovedregel tillates ikke besøk av personer i karantene, isolasjon eller av personer som har vært utenfor Norge i løpet av de siste 10 dager. 

Ansatte

  • Ansatte som har vært på reise i røde land eller hatt nærkontakt med Covid-19 smittet skal i karantene. Ansatte som har vært på reise i gule land skal testes og ha negativt prøvesvar før de møter på arbeid dersom det er mindre enn 10 dager siden innreise til Norge.