Sommerfuglfakta

 1. Proteseoperasjoner

  • Ved Nordlandssykehuset Lofoten ble det gjennomført totalt 150 proteseoperasjoner i 2022.

  • Av disse var 121 av dem hofteproteser og 29 kneproteser.

 2. Glukosebelastning

  • Glukosebelastningstest brukes for å stille diagnosen diabetes. Dette er en undersøkelse der en kontrollerer kroppens evne til å regulere blodsukkernivået. 

  • Pasienten må møte fastende til glukosebelastningstesten. Det vil si at du ikke må spise, drikke, røyke eller tygge tyggegummi etter midnatt kvelden før undersøkelsen.

  • I 2022 gjennomførte laboratoriet ved Nordlandssykehuset Bodø XXX antall glukosebelastninger. I Lofoten/ Vesterålen er tallet henholdsvis XX.

  • I fjor fikk XXX antall pasienter påvist diabetes. Diabetes type 1, 2, svangerskapsdiabetes, barnediabetes.

 3. AMK

  • Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Bodø betjener alle 113-henvendelser i Salten, Lofoten og Vesterålen. Operasjonsområdet omfatter en variert geografi og demografi, med en populasjon på om lag 136 000 innbyggere fordelt på 20 kommuner.

  • Til disse områdene styrer og koordinerer AMK Bodø ambulanseressurser (ambulansebiler, ambulansebåter og luftambulanse) i det daglige. 

  • AMK Bodø er samlokalisert med 110 Nordland (brann) og 112 Nordland (politi) og samarbeider tett med disse og HRS Nord ved hendelser som ulykker, brann, skred og andre større hendelser som har behov for hjelp av alle etater. 

  • AMK Bodø ligger på Albertmyra og har cirka 30 ansatte.

  • I 2022 besvarte 113 cirka 18 600 nødmeldinger, med en svartid på seks sekunder. Kravet er svar innen 10 sekunder.

  Ambulansefolk i arbeid
  Ida Kristin Dølmo/Nordlandssykehuset
 4. Portøravdelingen

  • Portøryrket er etablert som eget fag, og tjenesten har hatt flere lærlinger de siste årene.

  • Portørene transporterer ca 11 500 matvogner hvert år til sengepostene.

  • Håndterer cirka 900 000 kilo avfall. Dette er det samme som 225 elefanter.

  • Gjennomfører flere runder skallsikring i døgnet.

  • I 2022 hadde portørene i Nordlandssykehuset 58 065 fullførte oppdrag.

  • Av disse var 3 198 smittepasienter, 814 hasteoppdrag og 10 av kritisk karakter.

  Les også: Vi er limet i virksomheten
 5. Pasientreiser

  • Nordlandssykehuset er størst i landet på antall flyreiser. I 2022 ble det bestilt 54 178 enveis flybilletter.

  • Helse Nord har 73 prosent av alle flyreiser for pasienter i landet og 80 prosent av kostnadene.

  • Strekningene Stokmarknes-Bodø og Leknes- Bodø har flest pasientreiser på landsbasis.

  • I 2022 hadde Pasientreoser 109 834 drosjereiser internt i kommunene og 38 572 ut av kommunene.

 6. Lønn og faktura

  • Antall lønnsslipper/utbetalinger i Nordlandssykehuset for 2022 var på totalt 57.697. Dette gir et gjennomsnitt på 4 808 utbetalinger per måned.

  • Gjennomsnittlig utbetalt lønn i 2022 for ansatte i foretaket var 32 953 kroner.

  • I 2022 hadde Nordlandssykehuset 70 785 inngående fakturaer. Dette er 4,2 prosent flere enn i 2021. Av disse mottok vi 91,5 prosent elektronisk. Snittet i Helse Nord er 82,8 prosent.

  • I samme tidsperiode hadde vi 5.871 utgående fakturaer. Alle disse er sendt digitalt.

 7. Panorama kafé

  Panorama kafé ligger i 9. etasje ved Nordlandssykehuset Bodø. Vi tør å påstå at kafeen har byens beste utsikt. Panorama kafé er åpen for alle.

  Kafeen solgte i 2022:

  • 33 998 porsjoner varmretter

  • 12 975 stykker påsmurt

  • 20 152 flasker brus

  • 4 386 smoothier

 8. Fødsler 2022

  • I 2022 ble det født totalt 1 254 barn ved Nordlandssykehuset.

  • 898 barn ble født i Bodø, 285 i Vesterålen og 71 i Lofoten.

  • Fra Lofoten og Vesterålen ble det selektert henholdsvis 54 og 31 fødende til Bodø.

  • Fra Lofoten ble det selektert 78 fødende til Vesterålen.

  • På grunn av mangel på bioingeniører, hadde Nordlandssykehuset Vesterålen fødestuedrift i 14 dager.

  Les også: Det er helt fantastisk hver gang det kommer et nytt liv til verden
Fant du det du lette etter?