Storfornøyd med tildeling av forskningsmidler

1. september i år var det som vanlig frist for å søke forskningsmidler fra Helse Nord, og fredag 30. november kom resultatet. Nordlandssykehuset hadde sendt inn 12 søknader, og fikk til sammen tilslag på sju prosjekter. 

Godt fornøyd leder av Seksjon for forskning, Petter Román Øien.
- Foretaket fikk støtte på svært mange av sine søknader. Til sammen utgjør tildelingen til Nordlandssykehuset cirka 6,482 av totalt 35,48 millioner kroner, sier leder av Seksjon for forskning Petter Román Øien. 
- Flere ulike forskningsmiljøer og klinikker har fått støtte, og tildelingen inkluderer både forskerstipend, ph.d.-prosjekter, postdoc-prosjekter og avslutningsstipend for ph.d.. I tillegg er vi med i begge KlinReg-prosjektene, den nye søknadskategorien der samarbeid mellom flere foretak er et grunnleggende kriterium. I det ene av disse to prosjektene mottar vi også støtte til et ph.d.-prosjekt i Vesterålen, hvilket er svært gledelig. 
 
- I underkant av 20 % av midlene kan for noen høres lite ut, men det er stor konkurranse om disse midlene, og mange sterke søkere i vår helseregion, fortsetter han. For å sette det i perspektiv; det er første gang Nordlandssykehuset oppnår å få en større tildeling enn Universitetet i Tromsø og det sier egentlig det meste -  Jeg kan ikke huske at vi noen gang har hatt en høyere innvilgelsesprosent i vårt foretak!
 
-Vi er vært stolte over innsatsen som er nedlagt i søknadene og de resultatene man har oppnådd, sier Øien, som påpeker at honnøren skal rettes til alle de som har jobbet hardt med utarbeidelse av gode prosjektsøknader. 
 
-Dette er gull verdt i Nordlandssykehusets videre satsing på forskning, og gjør oss i stand til å holde oppe trykket i forhold til de målene vi har satt oss gjennom strategisk utviklingsplan, sier Øien.