Test-Annette

Om utdanningsvirksomheten

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Organisering av utdanning i NLSH. Fagavdelingens rolle, fagsjefs rolle, overordnet utdanningsutvalg sin rolle, utvalg klinikkvist og avdelingenes utdanningsutvalg. Innhold og funksjon av utdanningsansvarlig overlege, og 10-20 % tid til å ivareta organisering av LIS utdannelsen for utdanningsasansvarlig lege. Alle fagområder med mer enn 8 LIS leger har innført funksjonen utdanningsansvarlig overlege.

Les mer om oss og jobbmulighetene
Følg oss på: Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube eller Twitter.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege


Alle avdelinger/spesialiteter har et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege ved Kirurgisk klinikk:
Forskrift om spesialistutdanning angir at ansvaret for utdanningen i utdanningsvirksomhetene er i skjæringspunktet mellom faglinjen og det personalmessige. Det er derfor opprettet et utdanningsutvalg for alle spesialistutdanningene der linjeledelsen er representert. Utvalget skal fungere som et rådgivende utvalg for klinikksjef. Utvalgene består minimum av spesialist, LIS og en linjeleder. Seksjons- avdelingsoverleger / spesialist er valgt som leder av utdanningsutvalgene. Klinikken har utdanningsutvalg for alle forløp vår utdanningsforløp. Leder for de ulike utdanningsutvalgene ivaretar funksjonen som utdanningsansvarlig overlege.

I tillegg har Kirurgisk klinikk ett utvidet utdanningsutvalg som består av avd. leder for avd. leger, ass. Klinikksjef. leder for utdanningsutvalgene i Kirurgisk klinikk og rådgiver. Dette utvidede utdanningsutvalget skal sørge for at alle aktuelle ledere får opplæring i bruk av kompetanseplanene som skal benyttes som et av de viktigste verktøyene i oppfølgingen av kandidatene i LIS utdanningen, legge til rette for at LIS kandidatene får gjennomført både de kliniske læringsmålene og læringsmålene i felles kompetansemodul. legge til rette utdanningsforløpet for LIS kandidatene slik at læringsmål som må dekkes ved andre klinikker / lokasjoner / HF / regioner kan gjennomføres og ut over dette bistå utdanningsutvalgene ved behov.
Tillitsvalgte

Det er egen tillitsvalgt for LIS ved de kirurgiske bløtdelsfagene. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med seksjonsoverlege Camilla Aune.
Camilla.Aune@nordlandssykehuset.no


 

Fant du det du lette etter?