Tre studier ved fysioterapiavdelingen i Nordlandssykehuset presentert på internasjonale kongresser i Europa og Canada

Forskningsresultatene fra tre forskjellige studier gjennomført ved fysioterapiavdelingen i Nordlandssykehuset har blitt presentert på tre forskjellige internasjonale kongresser i Europa og i Canada. 

Fra en av de tre konferansene. Ellen C. Arntzen (t.v.) og Britt Normann, Nordlandssykehuset.
Fra konferansen i Amsterdam. Ellen C. Arntzen (t.v.) og Britt Normann, Nordlandssykehuset.

Konferanse 1: Amsterdam

På årets europeiske kongress innen rehabilitering av personer med multippel sklerose, Rehabilitation in Multiple Sclerosis (RIMS),  Amsterdam, 30.-31. mai presenterte Ellen C. Arntzen resultater fra  studien "Innovative physiotherapy and coordination of care in people with multiple sclerosis: a randomized controlled tial (RCT) and a qualitative study". Studien finansieres av Helse Nord og Britt Normann er prosjektleder.

Resultatene fra RCT studien viser kort og langtidseffekt på balanse og gange av 6 uker trening med en ny intervensjon, GroupCoreDIST - utviklet av Britt Normann og Ellen C. Arntzen – sammenlignet med standard oppfølging i kommunehelsetjenesten (Arntzen EC, Straume B, Feys P, Zanaboini P, Odeh F, Normann B. Group-based individualized core stability internvetion improves balance in people with MS: A randomized controlled trial. Physical Therapy, In press,  2018).

Konferanse 2: Glasgow

På den årlige konferansen for Spesial Interest Group Mobility, RIMS, Glasgow, UK, 27.-29. september presenterte Ellen C. Arntzen fra den kvalitative delen av studien som løfter frem pasientenes erfaringer med å delta i den nye intervensjonen. Funnene viser at opplevde kroppslige endringer og bedring i balanse og gange gav nye muligheter til å være rettet utover og delta i livet, noe som påvirket hvordan deltakerne følte seg, så på seg selv og handlet i det daglige.

Britt Normann hadde også presentasjon av en teoretisk modell for forståelse av spesifikk "hands-on" interaksjon i nevrologisk fysioterapi: Facilitation of movement: an innovative theoretical model provides expanded insights to guide clinical practice and research. Modellen forankrer og underbygger sentrale elementer i fysioterapi og kan benyttes i undervisning, kvalitativ forskning og videreutvikling av praksis (Britt Normann PT, PhD (2018): Facilitation of movement: New perspectives provide expanded insights to guide clinical practice, Physiotherapy Theory and Practice, DOI: 10.1080/09593985.2018.1493165).

Vi takker forskningsavdelingen ved NLSH for støtte til reisene – det gav oss muligheten til å sette NLSH på kartet ute i verden og ikke minst videreutvikle vårt samarbeid med sentrale personer innen det europeiske forskningsnettverket RIMS, eksempelvis professor, PT Peter Feys som er med i prosjektgruppen vår.

 

Ellen C. Arntzen.

Glasgow. Ellen C. Arntzen.

Konferanse 3: Montreal

Fysioterapiavdelingen har i samarbeid med Bodø kommune, og finansiert av Helse Nord,  gjennomført en studie knyttet til rehabilitering av personer med akutt hjerneslag. Målet var å utforske anvendbarheten til en nyutviklet fysioterapiintervensjon I-CoreDIST, inkludert en tverrfaglig del samt bruk av Skype i forbindelse med overføring fra slagenhet til kommunehelsetjenesten. Resultatene fra studien med tittelen "Comprehensive core stability  intervention and coordination of care in acute and subacute stroke rehablitation – a pilot study" ble presentert på  den 11. World Stroke Congress i Montreal, Canada den 17.-20. Oktober.  Resultatene er positive, viser at intervensjonen er gjennomførbar og danner grunnlag for søknad om finansiering av en større studie.  Det var generelt svært stor interesse for tverrfaglige bidragene – også for vår presentasjon! (Normann, B., Arntzen, E.C & Sivertsen M. Comprehensive core stability intervention and coordination of care in acute- and sub-acute stroke rehabilitation -a pilot study. European Journal of Physiotherapy 2018. DOI 10.1080/21679169.2018.1508497).

Vi takker forskningsavdelingen ved NSLH for finansiering av reisen. Midlene gav oss anledning til å presentere våre resultater på en konferanse med de fremste forskerne i verden innen behandling og rehabilitering  etter hjerneslag. 

Marianne Sivertsen

Fra Montreal, Canada. Marianne Sivertsen.